eslogo


Kopā!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 74 700,00 EUR (90% ) LVL / 106 288.52 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/1-79/12
Projekta īstenotājs: Jelgavas dome
Sadarbības partneris: Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"
Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs
Jelgavas Amatu skola
Īstenošanas vieta: Zemgale - Jelgava
Kontaktinformācija: Mārīte Ieviņa
Tālr.: 63005506
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Neformālas izglītības programma „Topošā pilsoņa skola"; Motivācijas programma nepilsoņiem; Aroda apmācības čigāniem un to interešu aizstāvība darba tirgū (tikšanās ar uzņēmējiem); Seminārs pašdarbības kolektīvu vadītājiem; Meistarklases mazākumtautību pašdarbības kolektīviem; Labdarības koncertu tūre; Etno kultūras diena; Pielikums „Jelgavas Domes ziņām" krieviski; Jelgavas mājas lapa krieviski
Īstenošanas ilgums: 18 mēneši (2008. gada 31. augusts)