esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eslogo


Es esmu savādāks, man vajadzīga saprotama informācija

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Конкурс ЕС для НГО
Программа: ES konkurss NVO

Поиск проектов
Приоритет: Akadēmiskie pētījumi
предоставил финансирование: 627,75 LVL / 893.21 EUR
Исполнитель проекта: Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola
Партнер: Latvijas vājdzirdīgo asociācija