Home > Sources of funding

eslogo


Naida noziegumu un neiecietības izpausmju mazināšana Latvijā

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 83 801,06 EUR (90% ) LVL / 119 238.17 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/2-65/19
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs"
Place of implementation: Visa Latvija
Contact information: Anhelita Kamenska
Tālr.: 67039312
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Naida noziegumu kritēriju izstrāde; Materiāla izstrāde par rasismu un naida motivētiem noziegumiem; Naida noziegumu upuru atbalsta tīkla izveide; Sūdzību pieņemšanas mehānisma izstrāde
Duration of the project: 20 mēneši (2008. gada 30. novembris)