eslogo


Diskriminācijas novēršanas padziļināšana Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 81 995,54 EUR (90% ) LVL / 116 669.14 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/2-64/20
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs"
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Kontaktinformācija: Sigita Zankovska-Odiņa
Tālr.: 67039295
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Situācijas testēšanas metodoloģijas apguve un izstrāde; Datu bāzes par diskriminācijas gadījumiem izveidošana mājas lapā; Mācību semināru metodoloģijas un mācību materiālu izstrāde tiesnešiem un juristiem un semināra organizēšana; Nevalstisko organizāciju diskriminācijas upuru atbalsta tīkla izveide (NVO pieredzes izpēte, citu valstu pieredzes izpēte, seminārs NVO, tīkla darbības attīstības stratēģijas izveide un brošūra par NVO atbalstu diskriminācijas gadījumā)
Īstenošanas ilgums: 20 mēneši (2008. gada 30. novembris)