Home > Sources of funding > ARHĪVS > EU Transition Facility 2006-2007 > Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicin[..] > Neiecietības un diskriminācijas novēršana pret bēr[..]

eslogo


Neiecietības un diskriminācijas novēršana pret bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem Daugavpils rajona skolās

Compact view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects

Annotation

Description

Information

Amount of Grant Awarded: 35 667,85 EUR (90% ) LVL / 50 750.78 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/2-11/30
Project Promoter: Biedrība „Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs"
Partner(s): Daugavpils rajona padome
Place of implementation: Latgale - Daugavpils rajons
Contact information: Sarmīte Teivāne
Tālr.: 65424147
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Mācību programmas un rokasgrāmatas izstrāde, apmācības multiplikatoriem par neiecietību; Multiplikatoru pasniegtas nodarbības skolotājiem, kas novada stundas skolēniem par tēmu; Videofilma par bērnu integrācijas pasākumiem skolās; Noslēguma pasākums (koncerts) & multiplikatoru noslēguma pasākums (pieredzes apskats)
Duration of the project: 12 mēneši (2008. gada 20. augusts)

Documents

Documents