eslogo


Kultūras pieejamība sociālai diskriminācijai un neiecietībai pakļauto grupu vidū Cēsu rajonā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 41 337,04 EUR (90% ) LVL / 58 817.31 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/3-5/29
Projekta īstenotājs: Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs"
Īstenošanas vieta: Vidzeme - Cēsu rajons
Kontaktinformācija: Anda Vilka
Tālr.: 64121772; 26425112
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Līdzīgu pētījumu analīze; Iedzīvotāju aptaujas veikšana par sociālās diskriminācijas un neiecietības faktiem kultūras patērētāju un nepatērētāju vidū; Rezultātu apkopošana un ieteikumu sagatavošana Cēsu pilsētas kultūras stratēģijas izstrādāšanai; Rezultātu publiskošana (preses relīzes, seminārs kultūras darbiniekiem, pētījuma izsūtīšana ieinteresētajām kultūras institūcijām)
Īstenošanas ilgums: 13 mēneši (2008. gada 31. marts)