eslogo


Pret bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem vērstās diskriminācijas un neiecietības mazināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 35 724,10 EUR (90% ) LVL / 50 830.81 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/3-13/49
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija"
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Kontaktinformācija: Ineta Kursiete
Tālr.: 67565526
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Pētījuma „Bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Likumdošana un realitāte" veikšana un datu analīze; Rezultātu vizualizēšana (rokasgrāmatas un DVD formātos) un izplatīšana; 5 semināri par pētījuma rezultātiem reģionos
Īstenošanas ilgums: 9 mēneši (2008. gada 31. oktobris)