Home > News > News archive > News > Tiek veidota datu bāze brīvprātīgo piesaistei sabi[..]
Error
  • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

Tiek veidota datu bāze brīvprātīgo piesaistei sabiedriski lietderīgu darbu veikšanai

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Brīvprātīgā darba portālu šobrīd veido biedrība „brīvprātīgais.lv", un tā mērķis būs radīt ērtu komunikāciju platformu brīvprātīgajiem un brīvprātīgā darba devējiem. Portāls tiek veidots kā datu bāze, kur ikviens varēs atrast sev piemērotu darbu vai darbinieku, ievadot konkrētus, būtiskus meklēšanas kritērijus.

Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē, pārveido un uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan nevalstiskās, gan privātās organizācijās. Šāds darbs nav saistīts ar aprēķinu vai peļņas gūšanu, bet vērsts uz to, lai ikvienam cilvēkam dzīvot mūsu sabiedrībā būtu labi, interesanti un viegli. Lai katrs justos saprasts, novērtēts, vajadzīgs un atbalstīts. Darīt no brīva prāta un labestīgas sirds - tas ir brīvprātīgais darbs.

Ja Jūsu organizācijai/iestādei ir interese savās aktivitātēs iesaistīt brīvprātīgos darbiniekus, lūdzam aizpildīt anketu darba devējiem mājas lapā www.brivpratigais.lv/datubaze/. Tādējādi brīvprātīgie visā Latvijā uzzinās par Jūsu vēlmēm un aktivitātēm. Ja anketas aizpildīšana šķiet sarežģīta vai laikietilpīga, lūdzam sazinieties ar biedrību „brīvprātīgais.lv", lai atbildētu uz dažiem jautājumiem, tādējādi ļaujot mūsu darbiniekiem anketu aizpildīt Jūsu vietā (tālr.: 29556280).

Brīvprātīgā darba principi:

    Brīvprātīgais darbs sniedz labumu gan sabiedrībai, gan brīvprātīgajam;
    Brīvprātīgais darbs nav apmaksāts;
    Brīvprātīgais darbs vienmēr ir brīvas izvēles jautājums;
    Brīvprātīgais darbs ir likumīgs ceļš, kā pilsoņi var piedalīties un ietekmēt sabiedriskās norises;
    Brīvprātīgais darbs ir līdzeklis, kā indivīds var risināt cilvēciskās, vides un sociālās vajadzības;
    Brīvprātīgais darbs neaizvieto algotu darbaspēku, ne arī rada draudus apmaksāta darbaspēka drošībai;
    Brīvprātīgais darbs atzīst cita tiesības, cieņu un kultūru;
    Brīvprātīgais darbs veicina cilvēktiesības un vienlīdzību;
    Brīvprātīgo darbu var veikt ikviens neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem;
    Brīvprātīgais darbs sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas, sociālu un profesionālu pieredzi, īstenot idejas.

Kā notiek brīvprātīgais darbs?

Brīvprātīgā darba veicējs nesaņem finansiālu atalgojumu, bet noteikti saņem gandarījumu un paveiktā novērtējumu. Izdevumus, kas brīvprātīgajam radušies darba izpildes gaitā, piemēram, par kancelejas preču iegādi, telefonsarunām, transporta izdevumiem, sedz iestāde vai organizācija, kurā tiek veikts brīvprātīgais darbs. Laba prakse ir sākotnēji noslēgt ar brīvprātīgo vienošanos par veicamajiem darba uzdevumiem un pienākumiem, gādāt, lai brīvprātīgie saņemtu piemērotu apmācību un vadību, kā arī nodrošināt citus atbalsta veidus, piemēram, veselības apdrošināšanu.

Brīvprātīgajam ir tiesības uz taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem.

Visbiežāk brīvprātīgais darbs ir daļēja laika darbs. Brīvprātīgais darbs var notikt vienas dienas vai vairāku gadu garumā, dažādos darba laikos.

Kopīgi darot interesantas un jēdzīgas lietas, ikdiena kļūst vērtīgāka!

Biedrības „brīvprātīgais.lv" valdes locekle Ilze Grīntāle
(t.: 26010761, e-pasts: )

article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>