Drukāt |

Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Zināmi rezultāti atklātajā projektu iesniegumu atl[..]

Zināmi rezultāti atklātajā projektu iesniegumu atlasē “Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana”

Vakar, 29.janvārī tika apstiprināti rezultāti atklātās projektu iesniegumu atlases darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas finansiālu atbalstu. Atbalstu savu projektu īstenošanai saņems 29 institūcijas.

Izvērtējot projektu iesniegumus finansiālu atbalstu gūs 24 valsts pārvaldes iestādes un viena institūcija, kurai deleģēti valsts varas uzdevumi, kā arī 2 plānošanas reģioni un 2 novadu pašvaldības par kopējo summu 668 355 LVL, no tiem 568 102 LVL ir Eiropas Savienības finansējums no Eiropas Sociālā fonda. Finansējums vienam projektam ir no 5 000 LVL līdz 25 000 LVL.

Puse no finansējuma bija rezervēta pašvaldībām un puse valsts pārvaldes iestādēm un citām institūcijām, taču, ņemot vērā to, ka pašvaldību grupas finansējums netika pilnībā apgūts, tas pārgāja otrai grupai un lielākam skaitam valsts pārvaldes iestāžu būs iespēja ieviest kvalitātes vadības elementus savās iestādēs. Kopā konkursam Sabiedrības integrācijas fondā tika iesniegti 37 projektu iesniegumi.

Atbalstu pēc līgumu noslēgšanas saņems:

Vidzemes plānošanas reģions
Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Vidzemes plānošanas reģionā
Rojas novada dome
Kvalitātes un personāla vadības sistēmas izveidošana un ieviešana Rojas novada domē
Latgales plānošanas reģions
Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši ISO 9001:2000 standartam
Mērsraga Ostas pārvalde
ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Mērsraga ostas pārvaldē
Izglītības satura un eksaminācijas centrs
"ISEC kvalitātes vadības sistēmas elektroniskā modeļa izstrāde, ieviešana un sertificēšana"
Katastrofu medicīnas centrs
Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Katastrofu medicīnas centrā
Valsts kanceleja
Integrētas kvalitātes vadības sistēmas izstrāde
Tieslietu ministrija
CAF ieviešana Tieslietu ministrijā
Satiksmes ministrija
Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana LR Satiksmes ministrijā
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas digitalizētas integrētas kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana
Izglītības un zinātnes ministrija
Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā
Tūrisma attīstības valsts aģentūra
Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana Tūrisma attīstības valsts aģentūrā
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Procesu vadības sistēmas ieviešana Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra
Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras kvalitatīva darba nodrošināšanai
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana Sociālās integrācijas valsts aģentūrā
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Ieslodzījuma vietu pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām
Valsts SIA „Latvijas Vēstnesis"
VSIA „Latvijas Vēstnesis" integrētās kvalitātes vadības un informācijas tehnoloģiju drošības sistēmas pilnveidošana
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Valsts reģionālās attīstības aģentūras kvalitātes vadības sistēmas pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labas pārvaldības principiem
Valsta probācijas dienests
Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana Valsts probācijas dienestā
Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra
Kvalitātes vadības sistēmas elementu izstrāde un ieviešana finanšu plānošanas, analīzes un grāmatvedības, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un publisko iepirkumu jomās Aizsardzības īpašumu valsts aģentūrā
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Kvalitātes vadības sistēmas elementa izveide Valsts izglītības attīstības aģentūrā
Zemkopības ministrija
Zemkopības ministrijas klientu apmierinātības noteikšanas un analīzes metožu izstrāde, klientu aptauja un kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Valsts meža dienests
Kvalitātes vadības sistēmas speciālista un auditoru apmācība, meža reproduktīvā materiāla paraugu noņemšanas speciālistu apmācība un vienas jomas akreditācija Valsts meža dienestā.
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs
Inovāciju ieviešana iestādes pamatdarbības procesos
Valsts ieņēmumu dienests
Informēšanas pasākumi par Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kvalitātes vadības sistēmas elementa - kvalitātes vadības rokasgrāmatas izstrāde Valsts augu aizsardzības dienesta augu karantīnas departamentā
Valsts vides dienests
Kvalitātes vadības sistēmas elementu izstrāde, prasību sagatavošana to ieviešanai Valsts vides dienestā
Veselības ministrija
Procesu vadības ieviešana Veselības ministrijā
Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs
PVD NDC laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošana un uzlabošana

Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt vienotu, stratēģisku, efektīvu un atklātu pieeju publiskās pārvaldes procesu īstenošanā, ieviešot kvalitātes vadības sistēmas, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomā valsts un reģionu līmenī. 

Projektu atlase šajā aktivitātē tika izsludināta pirmo reizi, nākamā projektu iesniegumu atlase plānota 2009.gada 2.pusgadā.

 


Drukāšanas datums: 16.06.21