Home > News > News archive > News > SIF ir uzvarējis tiesā pret negodīgu projekta īste[..]

SIF ir uzvarējis tiesā pret negodīgu projekta īstenotāju

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Sabiedrības integrācijas fonds ir saņēmis tiesas spriedumu lietā pret negodīgu projekta īstenotāju, kurš atzīts par vainīgu viņam inkriminētajās darbībās un notiesāts.

Nu jau likvidētās sabiedriskās organizācijas "Brīvprātīgo centrs" bijušais direktors Oskars Žīgurs ir atzīts par vainīgu svešas mantas prettiesiskā izšķērdēšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem nosacīti. Tāpat viņam ir jāatmaksā Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) 3548,97 lati.

Stāsts sākās 2004.gadā oktobrī, kad minētā organizācija uzvarēja projektu konkursā un ar to tika noslēgts līgums par projekta "Info punkts" īstenošanu. Problēmas ar projekta finanšu atskaitēm parādījās jau projekta īstenošanas gaitā, taču vislielākās neatbilstības atklājās pēc projekta izpildes ziņojuma saņemšanas. Izvērtējot visus iesniegtos dokumentus, SIF darbinieki atklāja, ka daudziem norādītajiem izdevumiem nav grāmatvedības attaisnojošo dokumentu. Atskaitē bija norādīts, ka ir veikti nodokļu maksājumi par darbiniekiem, veikta transporta un telpu noma, iegādātas kancelejas preces, daļa izdevumu norakstīti kā administratīvās izmaksas, taču par daļu no tiem nebija atrodami nekādi pierādījumi, ka maksājumi ir veikti. SIF lūdza organizācijai nepamatotos izdevumus atmaksāt, taču tas netika izdarīts. 2006.gada maijā SIF vērsās Ekonomikas policijā ar lūgumu izvērtēt organizācijas direktora darbību. Veicot izmeklēšanu, tika nolemts O.Žīguru saukt pie kriminālatbildības par svešas mantas prettiesisku izšķērdēšanu. Rīgas apgabaltiesa, izvērtējot visus tiesas materiālus, uzklausot lieciniekus un apsūdzēto, 2009.gada 10.janvārī atzina O.Žīguru par vainīgu viņam inkriminētajās noziedzīgajās darbībās. Pats Žīgurs savu vainu tā arī neatzina, taču tiesai bija pietiekami pierādījumu, lai atzītu viņu par vainīgu.  

SIF ir gandarīts par tiesas lēmumu. Šis ir labs precedents, lai parādītu, ka ar projektu līdzekļiem nedrīkst rīkoties kā ienāk prātā. Ar šo tiesas spriedumu ir arī iedragāts mīts, ka sabiedriskās organizācijas un to vadītāji nav atbildīgi par viņiem piešķirtajiem līdzekļiem, un to izmantošanu atbilstoši piešķiršanas mērķiem un nosacījumiem.

Sabiedrības integrācijas fondam turpinās tiesvedība arī ar citām organizācijām par daudz lielākām summām, kurās SIF cer uz pozitīvu rezultātu. SIF ir ieinteresēts, lai visi tā piešķirtie līdzekļi tiktu izmantoti paredzētajiem mērķiem, jo visi projekti ir orientēti uz cilvēku labklājības celšanu, pilsoniskas sabiedrības veidošanu un sabiedrības integrācijas veicināšanu, no kā ilgtermiņā ieguvējs ir ikviens Latvijas sabiedrības loceklis.