Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sabiedrības integrācijas fonds izsludina konkursus[..]

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina konkursus divās NVO fonda programmās

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Šodien, 24.aprīlī Sabiedrības integrācijas fonds ceturto reizi izsludina apakšprojektu iesniegumu atklāto konkursu "NVO kapacitātes stiprināšanas programmā" un "NVO projektu programmā" Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros. 

"NVO projektu programma" mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību projektu jomā, finansējot nevalstisko organizāciju projektus EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritārajās jomās (vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, veselība, bērni ar īpašām vajadzībām, cilvēkresursu attīstība un izglītība, Šengena, tieslietas, reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība, pārrobežu sadarbība, akadēmiskie pētījumi un tehniskā palīdzība). Finansējums vienam apakšprojektam var būt no 8 000 līdz 100 000 eiro, kas ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Kopējais pieejamais finansējums apakšprojektiem ir 508 038 eiro, no tiem 50% ir rezervēti organizācijām, kuru pieprasītais finansējums ir līdz 50 000 eiro un 50% - organizācijām, kuru pieprasītais finansējums ir no 50 000 līdz 100 000 eiro.

Apakšprojektu iesniegumus NVO projektu programmā varēs iesniegt līdz 2009.gada 24.jūlijam plkst. 17.00.

"NVO kapacitātes stiprināšanas programma" ir paredzēta jaunām nevalstiskajām organizācijām vai organizācijām, kas vēlas uzsākt darbību jaunā jomā to kapacitātes stiprināšanai, lai pēc tam tās veiksmīgi varētu darboties EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritārajās jomās. Kopējais pieejamais finansējums 105 313 eiro. Finansējums vienai organizācijai ir no 5 000 līdz 30 000 eiro gadā, kas ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Apakšprojektu iesniegumus NVO kapacitātes stiprināšanas programmā varēs iesniegt līdz 2009.gada 3.augustam plkst. 17.00.

Lai apakšprojektu iesniedzējiem būtu vieglāk sagatavot apakšprojektu iesniegumus, Sabiedrības integrācijas fonds organizē informatīvos seminārus: Ludzā - 6.maijā, Dobelē - 8.maijā un Rīgā - 12.maijā. Pieteikšanās uz semināriem pa tālruni 67281752. Detalizētāka informācija par semināriem

Ar Ministru kabineta noteikumiem un citiem saistošiem dokumentiem var iepazīties Fonda mājas lapas sadaļā Projektu konkursi.