Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Noslēgusies apakšprojektu iesniegšana grantu shēmā[..]

Noslēgusies apakšprojektu iesniegšana grantu shēmā mazākumtautību organizācijām

27.maijā Sabiedrības integrācijas fondā beigusies apakšprojektu iesniegšana grantu shēmā "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros. Līdz apakšprojektu iesniegšanas termiņa beigām saņemti 72 projekti.

Līdz projektu iesniegumu termiņa beigām saņemti 72 apakšprojektu iesniegumi, taču precīzu iesniegto apakšprojektu iesniegumu skaitu grantu shēmā varēs pateikt tikai pēc dažām dienām, jo projektus ir iespējams iesniegt, nosūtot tos pa pastu, kur pasta zīmogs ir projektu iesniegšanas pēdējās dienas datums, t.i. 27.maijs. Paredzams, ka pa pastu tiks iesūtīti vairāki projektu iesniegumi.

Apakšprojektu iesniedzēji varēja būt mazākumtautību kultūras biedrības un to apvienības, raidorganizācijas, valsts un reģionālā mēroga avīžu un žurnālu izdevniecības un interneta portāli un izglītības iestādes. No saņemtajiem 72 apakšprojektiem 40 projektus ir iesniegušas biedrības un nodibinājumi, 19 - raidorganizācijas un izdevniecības un 13 projektus - izglītības iestādes.

Kopējais pieejamais finansējums šajā grantu shēmā ir 688 236 EUR. Minimālais finansējums vienam apakšprojektam nav noteikts, savukārt, maksimālais finansējums var būt 30 000 EUR.

Grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" atbalsta jomā mazākumtautību biedrību un nodibinājumu darbības kapacitātes stiprināšana iesniegti 12 projekti un tiem kopumā pieejams ne vairāk kā 275 294 EUR, jomās mazākumtautību kultūras pasākumi, plašākas sabiedrības informēšana par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju, sabiedrības etniskās integrācijas jautājumiem, literāro darbu tulkošana no mazākumtautību valodām latviešu valodā un otrādi iesniegti 45 projekti, kam kopumā pieejams vismaz 275 295 EUR, bet ārpusskolas pasākumu programmu, kas veicina sadarbību starp dažādu tautību skolēniem, jomā ir 13 projekti, kam kopumā pieejams vismaz 137 294 EUR liels finansējumus.

Grantu shēmas mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautībām, kā arī veicināt mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību, līdzfinansējot apakšprojektus grantu shēmas atbalsta jomās.

Apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti un finansiālā atbalsta saņēmēji būs zināmi š.g. septembrī. Konkurss šajā grantu shēmā tika izsludināts pirmo reizi. Ja tiks apgūts viss finansējums, tad vairāk šajā grantu shēmā konkursi netiks izsludināti.