Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonds izsludina divas atk[..]

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina divas atklātas projektu iesniegumu atlases kapacitātes stiprināšanai

Šodien, 18.decembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" un apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana", kas tiek finansētas ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"  mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus komercdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī.

Projektus var iesniegt plānošanas reģioni, republikas pilsētas un novadu pašvaldības. Projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir 590 355 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.

Informatīvie semināri par projektu iesniegumu atlasi notiks 2010.gada 6.janvārī Jēkabpilī, 7.janvārī Saldū un 8.janvārī Rīgā. Detalizētāka informācija par semināriem. Pieteikšanās semināriem pa tālruni 67281752.

Projektu iesniegumus apakšaktivitātē var iesniegt līdz 2010.gada 11.februārim plkst. 17.00.

Apakšaktivitātes 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi. Šajā Projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir 491 963 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.

Informatīvie semināri par projektu iesniegumu atlasi notiks 2010.gada 12.janvārī Jelgavā, 14.janvārī Smiltenē, 15.janvārī Rēzeknē, 19.janvārī Liepājā un 20.janvārī Rīgā. Detalizētāka informācija par semināriem. Pieteikšanās semināriem pa tālruni 67281752.

Projektu iesniegumus apakšaktivitātē var iesniegt līdz 2010.gada 4.martam plkst. 17.00.

Projektu atlases šajās apakšaktivitātēs ir izsludinātas pirmo reizi, turpmākajos gados būs atkārtotas projektu iesniegumu atlases.

Ar konkursu nolikumiem un citiem saistošiem dokumentiem var iepazīties šeit.