sif-jauns-kras


Esi aktīvs NVO!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011"

Поиск проектов

Projekts „Esi aktīvs NVO!” tiks īstenots laika posmā no 2011.gada 1.jūlija līdz 31.oktobrim. Projekta aktivitāšu vietas ir Rīga un Ķekava. Projekta mērķis ir sekmēt sabiedrības pašorganizēšanos Rīgas reģionā, sniedzot nepieciešamās zināšanas un informāciju par biedrību un nodibinājumu darbību. Tādējādi projekta galvenās aktivitātes ir:

1. juridisko konsultāciju sniegšana Rīgas reģiona iedzīvotājiem un NVO. Projekta īstenošanas gaitā tiks nodrošinātas bezmaksas konsultācijas to saņēmējiem par juridiskajiem jautājumiem Rīgas reģiona iedzīvotājiem un biedrībām un nodibinājumiem. Konsultācijas notiks elektroniski, telefoniski un rīkojot tikšanās eLPA birojā noteiktās dienās. Jurists sniegs konsultācijas par:

 • biedrību un nodibinājumu dibināšanu;
 • palīdzēs sagatavot nepieciešamos juridiskos dokumentus organizācijas darbībai  (statūti, veidlapas, līgumi, u.tml.).

Tiks piesaistīts profesionāls jurists darbu veikšanai.

2. Rīgas reģiona NVO ziņu veidošana un izdošana. Popularizējot aktivitātes, ko paveikuši Rīgas reģiona iedzīvotāji no savas iniciatīvas, eLPA iknedēļas ziņu lapā izveidos sadaļu „Rīgas reģiona grāmatzīme”. Sadaļā būs ievietota informācija par:

 • NVO īstenotās aktivitātes sabiedriskā labuma vārdā;
 • iedzīvotāju rīkotās aktivitātes sabiedriskā labuma vārdā;
 • aktualitātes pašvaldībās un Rīgas plānošanas reģionā par notikumiem un jaunumiem, kas aicina uz aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanos un sabiedriskām apspriedēm;
 • aktivitātēm, kas pilnveido biedrību un nodibinājumu pārstāvju prasmes organizācijas vadībā, ilgtspējīgā darbībā, finansējuma piesaistē u.c.

Informācijas ieguvei tiks izmantotas ziņas no novadu un pilsētu organizācijām, kā arī vietējām rīcības grupām, izmantojot tās kā tiešos avotus.
Lai palielinātu informācijas saņēmēju skaitu un vairotu ziņu dažādību par aktivitātēm Rīgas plānošanas reģionā, no Lursoft tiks iegādāta Uzņēmumu reģistra apkopotā informācija par biedrībām un nodibinājumiem, kas reģistrēti Rīgas reģionā. Iegūtā informācija tiks izmantota projekta īstenošanas laikā un veicinot projekta ilgtspēju – arī pēc projekta beigām. Kontakti tiks izmantoti, lai nosūtītu informāciju Rīgas reģiona organizācijām par notikumiem NVO sektorā un citām aktualitātēm, kas apkopotas iknedēļas ziņu lapā „Nesēdi tumsā!”. Informācija tiks izmantota arī pētniecības nolūkos par Rīgas reģiona biedrībām un nodibinājumiem.

3. konkurss „Mazais pilsonis”. Laika posmā no 26. – 30. septembrim notiks eLPA rīkota aktivāte „Mazais pilsonis”. Tās ietvaros vietējo organizāciju biedri un atbalstītāji vienas nedēļas laikā dosies uz skolām (tajā skaitā krievvalodīgo), lai dažāda vecuma bērnus un jauniešu informētu un iedrošinātu aktivitātēm NVO darbībā! Šī būs unikāla pieredze Rīgas reģiona ietvaros, kas vienlaikus notiks vairākās pašvadlībās, lai veidotu izpratni par NVO darbību un pilsoniskumu. Tādējādi tiešā veidā tiks sasniegts grantu shēmas mērķis – veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. Aktivitātes netiešais mērķis ir uzrunāt iedzīvotājus, norādot, ka vārda „pilsonis” būtība ir nevis piederība konkrētai valstij vai tautībai, bet pilsoniskuma apziņa un atbildība.

4. pilsoniskās sabiedrības samits Ķekavā. Š.g. 9.septembrī Ķekavā norisināsies pilsoniskās sabiedrības sammits. Plānots, ka sammitā piedalīsies iedzīvotāji no Rīgas reģiona, pašvaldību un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji. Pasākums norisināsies no plkst.14.00 – 17.00 un ir plānots darbs trīs paralēlās sesijās. Sesiju plānotās tēmas ir: līdzdalība pašvaldības un valsts lēmumu pieņemšanas procesā; e-rīku izmantošana organizācijas darbībā; NVO vadība – darbības stratēģiju veidošana un īstenošanoa, finansējuma piesaiste NVO darbībai un jaunu biedru piesaiste.
Sammita laikā norisināsies NVO tirdziņš, kura laikā organizācijas ir aicinātas prezentēt savu darbību.
Sammits norisināsies starptautiska pasākuma „Via Ķekava 2011” ietvaros ar Ķekavas novada pašvaldības atbalstu. Pasākums norisināsies trīs dienas.

5. Bezmaksas grāmatvedības konsultācijas. Rīgas reģiona biedrībām un nodibinājumiem, iedzīvotāju neformālajām grupām tiks sniegtas bezmaksas grāmatvedības konsultācijas. Bezmaksas konsultācijas grāmatvedības jautājumos būs par biedrības, nodibinājuma grāmatvedības funkcijām biedrībās; ieņēmumu veidiem organizāciju darbībā un to uzskaiti;  izdevumu veidiem un to juridisko noformējumu, attaisnošanu; sabiedriskā labuma darbību un atskaitēm; u.tml. Plānots, ka projekta īstenošanas laikā būs notikušas 40 konsultācijas ar vismaz 20 dažādu NVO un neformālo grupu pārstāvjiem. Konsultācijas notiks telefoniski un ar e-pasta starpniecību.

Lai būtu vienots tēls aktivitāšu „Mazais pilsonis” un „pilsoniskās sabiedrības samits Ķekavā” īstenošanai, plānots izveidot vienotus publicitātes materiālus. Publicitātes materiālu sagatavošana notiks vasaras mēnešos konsultējoties ar Rīgas reģiona biedrībām, ar kurām RRRC stiprināta sadarbība iepriekšējos gados un konsultējoties ar Ķekavas novada pašvaldību.
Projekta mērķa grupas:

 • Rīgas plānošanas reģiona iedzīvotāji;
 • Rīgas plānošanas reģionā reģistrētās biedrības un nodibinājumi.

Plānotie rezultāti:

 • sniegtas 100 bezmaksas juridiskās konsultācijas Rīgas reģiona iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem;
 • izdotas 19 ziņu lapas „Nesēdi tumsā!”, kurās ievietota sadaļa „Rīgas reģiona grāmatzīme”. Ziņu lapu saņem vairāk kā 2000 interesenti;
 • vismaz 15 skolās vienlaicīgi (vienas nedēļas ietvaros) ir noticis informatīvs pasākums par NVO aktivitātēm konkrētajā pašvaldībā Rīgas reģionā;
 • vairāk kā 100 Rīgas reģiona iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības sammita laikā Ķekavā ir ieguvuši informāciju, kas būtiska NVO darbībai;

sniegtas 40 bezmaksas grāmatvedības konsultācijas Rīgas reģiona biedrībām, nodibinājumiem un neformālajām grupām.

Приоритет: Pilsoniskās sabiedrības attīstība
Целевая группа: NVO
Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 4311,32 LVL LVL / 6 134.46 EUR
Номер проекта: 2011.LV/1-3/01
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Партнер: Nodibinājums „Pilsoniskās sabiedrības attīstības fonds”
Дата начала проекта: 01.07.2011.
Дата окончания проекта: 31.10.2011.
Место реализации: Rīga, Ķekava
Юридический адрес: Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga, LV-1011
www: http://www.nvo.lv