Drukāt |

Sākums > Par mums > SIF struktūra > SIF Sekretariāts

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts ir izpildinstitūcija, kuru vada direktors. Sekretariāts ir atbildīgs par padomes lēmumu ieviešanu, nodrošina padomes darbības tehnisko pusi.

Sekretariātā ir 6 struktūrvienības, kas nodrošina SIF mērķu un funkciju īstenošanu:

(Sabiedrības integrācijas fonda organogramma)
(Sabiedrības integrācijas fonda darbinieku ētikas kodekss )


SIF darbinieki (kontaktinformācija)

Projektu konkursu nodaļa, kuras galvenie uzdevumi ir:

Nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda administrēto valsts budžeta programmu projektu uzraudzību un finanšu kontroli atbilstoši SIF apstiprinātajām procedūrām, tai skaitā:

Struktūrfondu uzraudzības nodaļa, kuras galvenie uzdevumi ir:

Nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda administrēto struktūrfondu un ārvalstu programmu projektu un Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanu un uzraudzību atbilstoši SIF apstiprinātajām procedūrām, tai skaitā:

Projektu nodaļa, kuras galvenie uzdevumi ir:

Atbalsta nodaļa, kuras galvenie uzdevumi ir:

Finanšu un budžeta vadības nodaļa, kuras galvenie uzdevumi ir:

Organizēt SIF grāmatvedību atbilstoši likumdošanas prasībām un nodrošināt SIF finanšu līdzekļu likumīgu, pamatotu un ekonomisku izlietojumu atbilstoši SIF darbības mērķiem un uzdevumiem, tajā skaitā:

Organizēt SIF finanšu līdzekļu plānošanu un analīzi atbilstoši spēkā esošām likumdošanas prasībām, lai nodrošinātu iestādes mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, tajā skaitā:

Nodrošināt Fonda administrēto valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības programmu un granta shēmu (turpmāk – programmu) projektu finanšu kontroli atbilstoši tiesību aktu un iekšējo normatīvo dokumentu prasībām:

Iekšējā audita nodaļa, kuras galvenie uzdevumi ir:

 

 


Drukāšanas datums: 02.06.20