Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana otrajā [..]

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana otrajā atklātajā atlasē pašvaldību kapacitātes stiprināšanai

23.februārī noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš otrās atklātās projektu iesniegumu atlases darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē 1.5.2.2.3. "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Līdz iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām saņemti 62 projektu iesniegumi.


Piecdesmit deviņi projektu iesniegumi saņemti no novadiem un republikas pilsētām un trīs no plānošanas reģioniem. Visvairāk projektu iesniegumu jeb 16 iesniegti no Rīgas plānošanas reģiona, 14 no Vidzemes plānošanas reģiona, 12 no Zemgales plānošanas reģiona, 11 no Latgales plānošanas reģiona un 9 no Kurzemes plānošanas reģiona. Precīzu iesniegto projektu skaitu varēs pateikt nedēļas beigās, jo projektu iesniegumus bija iespējams iesniegt, nosūtot tos pa pastu (pasta zīmogs - 23.februāris).

Kopējais pieprasītais finansējums otrajā atlasē ir 1 066 590,56 lati, kas 1.9 reizes pārsniedz atlasei pieejamo finansējumu (545 000 lati). Apakšaktivitātes ietvaros Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100 procentu no projekta kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas.

Apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projektu iesniegumus var iesniegt plānošanas reģioni, republikas pilsētas un novadu pašvaldības. Vienam projekta iesniegumam pieejamais finansējums ir no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti būs zināmi 2011.gada maijā.

Projektu atlase šajā aktivitātē ir izsludināta otro reizi, plānots izsludināt vēl vienu atklāto projektu iesniegumu atlasi.

Informāciju sagatavoja:
Ralfs Spāde
Sabiedrisko attiecību speciālists
Sabiedrības integrācijas fonds
t. 67078180, fakss: 67078211
e-pasts: