esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā

Компактный вид
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Oписание

Projekta mērķis- nodrošināt kvalitatīvu Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dalīborganizāciju līdzdalību Latvijas un Eiropas Savienības līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā, stiprinot savstarpējo sadarbību un sapratni starp dažādu nozaru organizācijām, ātri un efektīvi paužot valsts pārvaldes institūcijām vienotu viedokli par lauksaimniecību un lauku attīstības politiku, nodrošinot informācijas pieejamību organizāciju biedriem un sabiedrībai par aktuāliem politikas jautājumiem. Projekta īstenotājs ir LOSP. Projekta mērķa grupa ir LOSP dalīborganizāciju pārstāvji, kā arī LOSP un dalīborganizāciju darbinieki. Projektā notiks mācības par kompromisu mākslu un veiksmīgu komunikāciju, par efektīvu rakstisko komunikāciju, 7 apmācību pasākumi par nozaru problēmām. Projektā izstrādās vadlīnijas (rokasgrāmata) par pārtikas amatniekiem (mājražošanu), kas uzlabos informācijas nodrošinājumu konkrētā politikas jomā, kā arī veicinās nevalstisko organizāciju iesaisti politikas veidošanā.

Результаты проекта: Projekts tika īstenots, ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu LOSP dalīborganizāciju līdzdalību nacionālā un ES līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā, stiprinot savstarpējo sadarbību starp dažādu nozaru biedru organizācijām, kā arī paužot vienotu viedokli par lauksaimniecības un lauku attīstības politiku. Projekta ietvaros 30 biedru organizāciju pārstāvji tika apmācības par kompromisa mākslu un veiksmīgu komunikāciju, un par efektīvu rakstisko komunikāciju, lai stiprinātu biedru prasmes viedokļa formulēšanā, argumentēšanā, tādējādi veicinot kvalitatīvu savstarpējo diskusiju. 8 dalībnieki piedalījās 5 dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Portugāli, lai iepazītos ar portugāļu NVO pieredzi lēmumu pieņemšanā gan reģionālā, gan nacionālā līmenī un gūtu praktisku pieredzi saimniecībās. Sadarbībā ar Latvijas Lauku sieviešu apvienību tika izstrādātas un publicētas vadlīnijas "Rokasgrāmatas labās prakses vadlīnijas pārtikas amatniecībā", kurā ir apkopota praktiska informācija kā uzsākt darbību pārtika amatniecības jomā. Vadlīnijas papīra formātā (2000 eks.) tika izdalītas LOSP biedru organizācijām un citiem interesentiem. Papildus šīs vadlīnijas elektroniski ir pieejamas www.losp.lv mājas lapā. Notikuši 7 apmācību pasākumi par dažādu nozaru problēmām, no kuriem 5 notika Latvijas reģionos un 2 Rīgā , tas ir, par biškopības un lauku tūrisma nozarēm, par bioloģisko lauksaimniecību, par gaļas nozari un austrumu galegu, par dārzkopību, par laukaugu nozari, par piena nozari un par kaņepju audzēšanu un lauksaimniecības netradicionālajām nozarēm. Projekta ietvaros nosūtītas 8 preses relīzes un veiktas 3 publikācijas laikrakstā "Latvijas Avīze".

Информация

Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2012-02-23
ESF финансирование: 30 513.54 EUR / 21 445.04 LVL;
  • ESF финансирование: 28 377.58 EUR / 19 943.88 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 135.96 EUR / 1 501.16 LVL;
ESF награждено: 30 857.09 EUR / 21 686.49 LVL;
  • ESF награждено: 28 721.13 EUR / 20 185.33 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 135.96 EUR / 1 501.16 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087
Исполнитель проекта: Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”
Дата начала проекта: 01.02.2011.
Дата окончания проекта: 30.11.2011.
Юридический адрес: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tелефон: 26311133
Факс: 67027243
www: http://www.losp.lv
Cтатус: проект осуществлён

Документы

Документы