esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana bērnu veselības aprūpes, pacientu tiesību un interešu aizstāvībai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: Подактивность ЕСФ 1.5.2.2.2. "Укрепление административного потенциала неправительственных организаций"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir veicināt aktīvu un kvalitatīvu nevalstisko organizāciju, kas darbojas sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes jomā un pārstāv pacientu un profesionāļu intereses, līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, vienlaikus nodrošinot inovatīvu publisko pakalpojumu bērnu drošības jautājumos, attīstību Latvija. Projekta ietvaros tiks realizēti trīs aktivitāšu bloki, kuri dos ieguldījumu ESF līdzfinansētās 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķa sasniegšanā – panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, tādejādi veicinot ES fondu 2007.–2013.gadam plānošanas dokumentos aprakstīto 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”, 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” un 1.5.2.2.aktivitātes „Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana” mērķu sasniegšanu. Pirmais aktivitāšu bloks – aktivitāte Nr.2. „Iesaiste lēmumu pieņemšanā un politikas plānošanas procesā” ietvers tādas darbības kā: politikas eksperts, darba grupa par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā, konsultanta pakalpojumi juridiskajos jautājumos. Otrais aktivitāšu bloks – aktivitāte Nr.3. „Semināri mērķa grupai”. Projekta mērķa grupas kapacitātes stiprināšanai tiks piedāvāts seminārs par saskarsmi un komunikāciju. Semināra viena diena būs vērsta uz vienlīdzīgām iespējām un nediskriminējošu attieksmi (stereotipu un aizspriedumu analīze). Trešais aktivitāšu bloks – aktivitāte Nr.4. „Inovatīvu publisko pakalpojumu izveide bērnu drošības jautājumos”. Aktivitātes ietvaros tiks veiktas sekojošas darbības: atgādinājuma plakāti / uzlīmes slimnīcas teritorijā par nepieciešamību sekot līdzi bērnu drošībai; organizētas trīs diskusijas–forumi vecākiem un mērķa grupai – „Zini savas tiesības un esi aktīvs!”; buklets – „Zini savas tiesības!”, iespiests latviešu, krievu un angļu valodā.

Результаты проекта: Projekta īstenošanas laikā sasniegti šādi rezultāti - ieviests projekts, noorganizētas 18 projekta vadības grupas sanāksmes, apkopotas 40 izvērtējuma anketas, apvienojušās 5 organizācijas, izstrādāti 5 dokumenti/vēstules, veiktas 20 juridiskās konsultācijas, 12 darba grupu sanāksmes, notikuši četri semināra bloki ar 215 semināra dalībnieku piedalīšanos, izdotas 1000 brošūras, notikusi sadarbība 5 organizāciju starpā, izgatavoti 500 eksemplāri trīs veidu plakāti, sagatavotas 10 dažādas uzlīmes 5000 eksemplāros, notikuši 3 dažādi diskusijas/forumi ar 96 dalībnieku piedalīšanos, izdoti divu veidu bukleti - 600 eksemplāri, parakstīts sadarbības memorands, noorganizēts 1 noslēguma forums ar 20 dalībnieku piedalīšanos, nopublicētas 4 preses relīzes, aktualizēta mājas lapa, 2 informācijas plašsaziņas līdzekļos.
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Rīga
Последние изменения: 2012-12-20
ESF финансирование: 32 607.11 EUR / 22 916.41 LVL;
  • ESF финансирование: 30 021.37 EUR / 21 099.14 LVL;
  • ESF частного финансирования: 2 585.74 EUR / 1 817.27 LVL;
ESF награждено: 32 607.11 EUR / 22 916.41 LVL;
  • ESF награждено: 30 021.36 EUR / 21 099.13 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 585.75 EUR / 1 817.28 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/080
Исполнитель проекта: Nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds”
Партнер: Nodibinājums „Pacientu Ombuds”,Biedrība „Latvijas Māsu asociācija”
Дата начала проекта: 01.02.2012.
Дата окончания проекта: 31.10.2012.
Место реализации: Vienības gatve 45
Юридический адрес: Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004
Tелефон: 29229133
Факс: 67064475
www: http://www.bsf.lv
Cтатус: проект осуществлён