esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sievietes un bērna drošība – Latvijas dzīvotspējas pamats

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta „Sievietes un bērna drošība – Latvijas dzīvotspējas pamats” mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu sieviešu, jauniešu un krīžu centru līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī ieguldījumu starptautisku tīklu darbībā, lai novērstu vardarbību pret bērnu un sievieti, veicinātu Latvijas ekonomisko un sociālo izaugsmi. Mērķa grupas: Centrs „Marta”, tā biedru organizācijas, jauniešu organizācijas un krīžu centri. Aktivitātes: 1) Kapacitātes celšana, organizējot 7 zināšanu pārneses darbnīcas. 2) Aktīva un kvalitatīva līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos. Aktualitāte: Daudzām Latvijas organizācijām ikdienā strādājot, lai uzlabotu sieviešu un bērnu situāciju, nav kapacitātes un līdz ar to pieejas lēmumu pieņemšanas procesam. Tādejādi lēmumu pieņemšanas process zaudē zināšanas par reālo situāciju un zaudējumiem šajā sakarā. Netiek izstrādāti vēlamākie risinājumi situācijas uzlabošanai trūkstošās ekspertīzes rezultātā. Par to liecina valsts mēroga statistikas un pētījumu trūkums par vardarbību pret sievieti un bērnu. Sagaidāmie rezultāti: Centrs „Marta”, tā 24 biedru organizācijām, tai skaitā sieviešu organizācijas, 9 jauniešu organizācijas un 7 krīžu centri paaugstinājuši savu kapacitāti un ieguldījuši ekspertīzi lēmumu pieņemšanā.

Projekta rezultāti: Projektā īstenotas zināšanu pārneses darbnīcas biedriem un jauniešu organizāciju vadītājiem, norisinājusies interaktīva pieredzes pārneses darbnīca – nometne Atašienes pagastā, notikušas stratēģiskās dienas darbiniekiem un brīvprātīgiem. Biedrības eksperti iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesos, darbojoties gan dažādās ministriju, Saeimas u.c. darba grupās, gan sniedzot atzinumus. Turpināta, veicināta dalība starptautiskās organizācijās/ tīklos. Kopumā projekta ietvaros iesaistītas 35 nevalstiskās organizācijas. Projektā stiprināta ne tika biedrības, bet arī biedru organizāciju kapacitāte, sekmēts kvalitatīvs nevalstisko organizāciju līdzdalības process.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2013-02-19
Projekta kopējais finansējums: 34 130.67 EUR / 23 987.17 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 424.11 EUR / 22 084.99 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 706.56 EUR / 1 902.18 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 130.68 EUR / 23 987.18 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 424.11 EUR / 22 084.99 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 706.57 EUR / 1 902.19 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/082
Projekta īstenotājs: Resursu centrs sievietēm „Marta”
Sadarbības partneris: Biedrība „Lauku sieviešu klubs DORE”
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: -
Juridiskā adrese: Brīvības 183/2-30, Rīga, LV-1012
Telefons: 6 7378539; 29264898
Fakss: 6 7378538
WWW adrese: http://www.marta.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli