esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas automoto biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Latvijas automoto biedrība (LAMB) kā sabiedriska organizācija jau divdesmit gadus rūpējas par autovadītāju interešu aizsardzību. Apkopotā LAMB pieredze liecina, ka Latvijas autovadītāji un velosipēdisti nepietiekami pārzina savas satiksmes dalībnieku tiesības un pienākumus. LAMB regulāri saņem informāciju no autovadītājiem, kura liecina par nepieciešamību nodrošināt iespēju autovadītājiem un velosipēdietiem saņemt kompetentu speciālistu skaidrojumus par aktuāliem satiksmes drošības jautājumiem. Projekta mērķis ir celt LAMB darbinieku un biedru kvalifikāciju, lai viņi kā eksperti spētu konsultēt satiksmes dalībniekus, kā arī aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, pārstāvot satiksmes dalībnieku intereses valsts un pašvaldību iestādēs, starptautiskajās institūcijās. Projekta ietvaros tiks izveidota virtuālā bibliotēka ar izglītojošiem materiāliem par satiksmes drošību, kā arī satiksmes dalībnieku forums, kurā izteiktās idejas apkopotā veidā tiks iesniegtas pašvaldībās lēmumu kvalitātes uzlabošanai. Virtuālajā bibliotēkā būs apkopoti un pieejami visi apspriešanā esošie normatīvo aktu grozījumu priekšlikumi, informācija par sabiedrisko apspriešanu saistībā ar satiksmes drošību, satiksmes organizēšanu, jaunu pakalpojumu ieviešanu šajā nozarē. Projekts tiks īstenots no 2011.gada 1.decembra līdz 2012.gada 30.novembrim. Tā rezultātā tiks nodrošināta iespēja katram autovadītājam un riteņbraucējam saņemt kompetentu konsultāciju pa speciālo diennakts tālruņa līniju, noskaidrot sev aktuālo satiksmes drošības jautājumu virtuālajā bibliotēkā, kā arī mērķauditorijas intereses tiks pilnvērtīgāk pārstāvētas valsts un pašvaldību institūcijās.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Vācijas autoklubu ADAC, kuras laikā iegūtas praktiskas zināšanas par satiksmes dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanas pasākumiem, iegūta informācija par līdzdalības veidiem lēmumu pieņemšanas procesos. Tika izstrādāta anketa par satiksmes noteikumu pārzināšanu, tā tika izvietota biedrības un sadarbības partnera mājas lapās. Saņemtas 194 respondentu atbildes. Noskaidroti jautājumi, kuros biedrības biedru, ceļu satiksmes dalībnieku zināšanas būtu jāuzlabo. Projektā veiktas 3 telefonoperatoru apmācības par dažādām situācijām uz ceļa un to juridiskajiem aspektiem, par satiksmes dalībnieku tiesībām un pienākumiem uz ceļa. Darbinieki projekta ietvaros sniedza telefonkonsultācijas interesentiem. Tika izveidota virtuālā bibliotēka – katalogs, kurā apkopoti materiāli, publikācijas par satiksmes drošību, publicēti likumi un saistošie noteikumi, kas attiecas uz satiksmes drošību, publicēti biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem. Tādējādi tiek veicināta iedzīvotāju izpratnes paaugstināšana par politikas plānošanas procesu un publisko pakalpojumu sniegšanu. Virtuālās bibliotēkas web adrese: http://www.lamb.lv/?id=82. Projekta noslēgumā notika informatīva preses konference par projektā veiktajām aktivitātēm un apkopotajiem rezultātiem, apaļā galda diskusijā aktualizēti jautājumi, kas saņemti projekta laikā. Izdalīti CD ar projekta rezultātu apkopojumu un ārvalstu prakses apkopojumu.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2012-12-18
Projekta kopējais finansējums: 34 692.86 EUR / 24 382.28 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 917.43 EUR / 22 431.70 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 775.43 EUR / 1 950.58 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 692.86 EUR / 24 382.28 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 917.45 EUR / 22 431.71 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 775.41 EUR / 1 950.57 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/108
Projekta īstenotājs: Latvijas automoto biedrība
Sadarbības partneris: Biedrība “Latvijas Automobiļu federācija”
Uzsākšanas datums: 01.12.2011.
Pabeigšanas datums: 30.11.2012.
Īstenošanas vieta: Rīga, Raunas iela 16b, LV-1039
Juridiskā adrese: Raunas iela 16b, Rīga, LV-1039
Telefons: +371 67566222, mob.: +371 29217658
Fakss: +371 67819726
WWW adrese: http://www.lamb.lv
Statuss: Pabeigts