esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mēs Kurzemei

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis: veicināt sociālā dialoga attīstību un sociālās partnerības veidošanos Kurzemes plānošanas reģionā, nostiprinot Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā līdzvērtīga partnera pozīciju lēmumu pieņemšanas procesā Kurzemes reģionā. Projektā iesaistītās mērķa grupas: 50 Kurzemes NVO Projekta norises vieta: Kurzemes reģions. Projekta īstenošanas laiks 10 mēneši Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti: - 60 stundu mācību programmas izstrāde un mācību kursa nodrošinājums 20 Kurzemes NVO līderiem. - 5 Izbraukuma semināri par līdzdalības un sadarbības jautājumiem dažādos Kurzemes novados. - Ārvalstu prakses izpēte Dānijā (8 dalībnieki). - Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības stratēģijas 2013-2017. izstrāde (piedalās 25 NVO centra biedri un sadarbības partneri) - NVO sektora pārstāvniecība formālās sanāksmēs Kurzemes reģionā. - Konference „Sociālās partnerības veidošana Kurzemē” (piedalās 70 pārstāvji no NVO, pašvaldībām, plānošanas reģiona).

Project results: Projekta mērķis - veicināt sociālā dialoga attīstību un sociālās partnerības veidošanos Kurzemes plānošanas reģionā, nostiprinot Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā līdzvērtīga partnera pozīciju lēmumu pieņemšanas procesā Kurzemes reģionā, ir sasniegts. Projekta laikā īstenotas aktivitātes: - 60 stundu mācību programmas izstrāde un mācību kursa nodrošinājums 20 Kurzemes NVO līderiem; - 5 izbraukuma semināri par līdzdalības un sadarbības jautājumiem Kurzemes novados - Talsos, Skrundā, Saldū, Purmsātos un Dundagā; - ārvalstu prakses izpēte Dānijā (8 dalībnieki); - Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības stratēģijas 2013-2017.gadam izstrāde; - NVO sektora pārstāvniecība formālās sanāksmēs Kurzemes reģionā; - konference „Sociālās partnerības veidošana Kurzemē”. Projekta mērķa grupas dalībnieki pārstāvēja 58 organizācijas, līdz ar to sasniegtajiem rezultātiem ir multiplicējošs efekts. Projektā tika nodrošināta publicitāte - aktivitāšu īstenošanas telpās novietots plakāts, 70 publikācijas plašsaziņas līdzekļos - laikrakstā "Talsu Vēstis", Mērsraga novada avīzē, Talsu novada avīzē, pašvaldību mājaslapās, lielākajos Kurzemes interneta ziņu portālos un mājaslapā www.zkcentrs.lv.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Kurzeme Region
Last change: 2012-12-21
ESF Funding: 25 925.96 EUR / 18 220.87 LVL;
  • ESF Funding: 23 870.01 EUR / 16 775.94 LVL;
  • ESF private funding: 2 055.95 EUR / 1 444.93 LVL;
Total ESF spent: 25 925.96 EUR / 18 220.87 LVL;
  • ESF spent: 23 870.01 EUR / 16 775.94 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 055.95 EUR / 1 444.93 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/139
Project Promoter: Biedrība „Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Start date of project: 01.01.2012.
Project finish date: 31.10.2012.
Place of implementation: Talsu novads, 5 citi Kurzemes novadi
Legal address: Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Phone: 29811722
Fax: -
www: http://www.zkcentrs.lv
Status: Pabeigts