esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jūrmalas un Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību kapacitātes stiprināšana un prasmju pilnveide sadarbības attīstīšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis: paaugstināt Jūrmalas un Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību administratīvo kapacitāti, atpazīstamību un līdzdalību politikas plānošanas, ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesā, sekmēt NVO savstarpējo sadarbību, pozitīvās pieredzes pārņemšanu. Projekta iesniedzējs: biedrība „Jūrmalas Uzņēmēju biedrība”; sadarbības partneri: biedrības „Rīgas Uzņēmēju biedrība” un „Mārupes uzņēmēji”; mērķa grupa ir minēto uzņēmēju biedrību darbinieki un biedri. Projekta ieviešanas laiks 7 mēneši. Projekta laikā tiks pilnveidotas biedrību biedru prasmes un zināšanas par iespējām iesaistīties politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, kas ļaus turpmāk aktīvāk sadarboties ar pašvaldībām un valsts institūcijām. Projektā tiks organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Lietuvu, Jelgavu un Rēzekni; pilnveidotas biedrību interneta mājas lapas; organizēti apmācību semināri; parakstīts uzņēmēju biedrības līgums ar Mārupes pašvaldību; parakstīta Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību vienošanās par sadarbību.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - paaugstināt Jūrmalas un Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību administratīvo kapacitāti, atpazīstamību un līdzdalību politikas plānošanas, ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesā, sekmēt NVO savstarpējo sadarbību, pozitīvās pieredzes pārņemšanu, ir sasniegts. Projekta laikā tika pilnveidotas Jūrmalas uzņēmēju biedrības, Rīgas uzņēmēju biedrības, biedrības "Mārupe uzņēmēji" biedru prasmes un zināšanas par iespējām iesaistīties politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, kas ļaus turpmāk aktīvāk sadarboties ar pašvaldībām un valsts institūcijām. Projektā tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Lietuvu, Jelgavu un Rēzekni, pilnveidotas biedrību interneta mājas lapas, organizēti apmācību semināri par iespējām iesaistīties politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, noorganizēts seminārs par inovācijām kā jaunu domāšanas veidu un dzinējspēku ekonomiskai izaugsmei Jūrmalas, Rīgas reģiona un Latgales reģiona uzņēmēju biedrību biedriem - radošā NEdarbnīca uzņēmējiem "Lai ko Tu domā - domā CITĀDI", parakstīts uzņēmēju biedrības līgums ar Mārupes pašvaldību un Rīgas reģiona uzņēmēju biedrību vienošanās par sadarbību, kā arī NVO un MK sadarbības memorands, pilnveidotas biedrību mājaslapas. Informācija par projektu ievietota un regulāri atjaunota mājaslapās www.jub.lv, www.marupesuznemeji.lv, rub.lv, laikrakstos "Mārupes Vēstis" un "Jūrmalas Nedēļa", sižets par noslēguma pasākumu ievietots LTV rīta raidījumā "Labrīt, Latvija!".
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-03-14
Projekta kopējais finansējums: 22 734.16 EUR / 15 977.66 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 20 931.34 EUR / 14 710.63 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 802.82 EUR / 1 267.03 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 22 734.16 EUR / 15 977.66 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 20 931.35 EUR / 14 710.64 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 802.81 EUR / 1 267.02 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/143
Projekta īstenotājs: Biedrība „Jūrmalas Uzņēmēju biedrība”
Sadarbības partneris: Biedrība „Rīgas Uzņēmēju biedrība”,Biedrība „Mārupes Uzņēmēji”
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.07.2012.
Īstenošanas vieta: -
Juridiskā adrese: Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015
Telefons: 29417378
Fakss: 67764243
WWW adrese: http://www.jub.lv
Statuss: Pabeigts