esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekts „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” ir plānot ar mērķi sekmēt Mārupes novada pašvaldības darbinieku izpratni un zināšanas par to kā potenciālo projektu ideju novest līdz projekta iesnieguma iesniegšanas stadijai. Projekta ietvaros kā pamtaktivitāte, uz kā tiks balstītas pārējās secīgās aktivitātes ir socioloģiskais pētījums – mārupiešu vajadzību izpēte un nākotnes redzējums. Balstoties uz kvalitatīvi veikta pētījuma/ vajadzību izpētes rezultātiem, tiks organizēts semināru cikls, kura laikā 50 Mārupes novada pašvaldības darbinieki, izveidojot darba grupas, izstrādās potenciālās projektu idejas, kas tiks apkopotas vienotā metodiskā materiālā un apgūs projekta iesnieguma sagatavošanas procesu, kā arī uzzinās kā piesaistīt un vaidot sadarbību ar potenciālajiem sadarbības partneriem nākotnes projektu ietvaros. Lai projekta īstenošana dotu maksimālu labumu Mārupes novadam, kā noslēguma aktivitāte tiks organizēta konference mārupiešiem kā brīva zināšanu un pieredzes apmaiņa par ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma projektu un pasākumu īstenošanu Mārupē. Projekta norises vieta ir Mārupe un plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2010.gada septembra līdz 2011.gada februārim, ieskaitot. Kopā projekta realizācija notiks pilnus 6 kalendāros mēnešus.

Projekta rezultāti: Projekts „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” tika īstenots ar mērķi sekmēt Mārupes novada pašvaldības darbinieku izpratni un zināšanas par to kā potenciālo projektu ideju novest līdz projekta iesnieguma iesniegšanas stadijai. Projekta ietvaros kā pamataktivitāte, uz kā tiks balstītas pārējās secīgās aktivitātes ir socioloģiskais pētījums – mārupiešu vajadzību izpēte un nākotnes redzējums. Balstoties uz pētījuma rezultātiem tika organizēts semināru cikls, kura laikā 75 Mārupes novada pašvaldības darbinieki, izveidojot darba grupas, izstrādāja potenciālās projektu idejas, kas tika apkopotas vienotā metodiskā materiālā un apguva projekta iesnieguma sagatavošanas procesu, kā arī uzzināja, kā piesaistīt un veidot sadarbību ar potenciālajiem sadarbības partneriem nākotnes projektu ietvaros. Lai projekta īstenošana dotu maksimālu labumu Mārupes novadam, kā noslēguma aktivitāte tika organizēta konference mārupiešiem kā brīva zināšanu un pieredzes apmaiņa par ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma projektu un pasākumu īstenošanu Mārupē. Projekta ietvaros tika sagatavots Mārupes novada iedzīvotāju aptaujas ziņojums un Mārupes novada uzņēmēju aptaujas ziņojums. Metodiskais materiāls darbiniekiem ir ne tikai papīra, bet arī elektroniskā formātā, kas ļauj, pielietojot materiālu ikdienas darbā.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-12-12
Projekta kopējais finansējums: 31 870.73 EUR / 22 398.88 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 870.73 EUR / 22 398.88 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 31 870.73 EUR / 22 398.88 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 870.73 EUR / 22 398.88 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/018
Projekta īstenotājs: Mārupes novada dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
Īstenošanas vieta: Daugavas iela 29, Mārupes novads
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV-2167
Telefons: 67934695
Fakss: 67149858
Statuss: Pabeigts