Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mērsraga novada izaugsme Eiropas Savienības projektu sagatavošanai.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta vispārīgais mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta specifiskais mērķis ir Mērsraga novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana efektīvākai projektu plānošanai un vadībai. Projektā iesaistītā mērķa grupa ir pašvaldības 32 algotie darbinieki. Netiešā mērķa grupa ir Mērsraga novada iedzīvotāji. Projektā plānotas sekojošas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana; 2. Mērsraga novada domes iestāžu darbinieku vajadzību izpēte un Eiropas Savienības (ES) un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana; 3. Seminārs izpētes pasākumu rezultātu prezentēšanai; 4. Apmācības (100 stundas), t.sk. aktivitātes Mērsraga novada domes iestāžu sadarbības izveidošanai, kā rezultātā veikt ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādi; 6. Projekta rezultātu izvērtēšana; 7. Noslēguma konference; 8. Publicitātes nodrošināšana. Projekta norises vieta ir Mērsrags, un ieviešanas laiks – 7 mēneši

Projekta rezultāti: Projekta specifiskais mērķis ir Mērsraga novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana efektīvākai projektu plānošanai un vadībai. Mērķa sasniegšanai projekta sākumā pirms apmācībām tika veikta Mērsraga novada pašvaldības darbinieku vajadzību un zināšanu izpēte jautājumā par ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšanu un spējām sagatavot un vadīt projektus. Balstoties uz izpētes rezultātiem tika sastādīta apmācību programma un novadīts apmācību kurss projektu vadībā 100h apjomā, apmācību ietvaros tika izstrādāti 3 projektu iesniegumi. Piedaloties aktivitātēs, pašvaldības darbinieki ir pilnveidojuši savas zināšanas par projekta vadību un turpmāk varēs izmantot tās rakstot un īstenojot pašvaldības projektus.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-11-30
Projekta kopējais finansējums: 7 465.99 EUR / 5 247.13 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 7 465.99 EUR / 5 247.13 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 7 888.34 EUR / 5 543.96 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 7 888.34 EUR / 5 543.96 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/024
Projekta īstenotājs: Mērsraga novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.11.2011.
Pabeigšanas datums: 31.05.2012.
Īstenošanas vieta: Mērsraga novads
Juridiskā adrese: Lielā iela 35, Mērsraga novads, LV-3284
Telefons: 26441749
Fakss: 63237701
WWW adrese: http://www.mersrags.lv
Statuss: Pabeigts