Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Qu[..] > Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtēju[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"

Search projects
Projekta ietvaros tiks izstrādāta jauna pieeja sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtēšanai, kas vienkāršos pakalpojumu kvalitātes kontroles sistēmu un uzlabos sociālo pakalpojumu sniedzēju izpratni par institūcijas vadības elementu nozīmību pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas procesā. Jaunās pieejas pamatā būs pašnovērtējuma metodika, kuras tapšanā iesaistīti paši pakalpojumu sniedzēji no visiem reģioniem, Labklājības ministrijas speciālisti, jomas eksperti, kā arī nevalstisko organizāciju un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Metodika balstīsies uz šobrīd normatīvi noteiktiem un CAF (Common Assessment Framework) kvalitātes vadības modeļa kritērijiem. Projekta rezultātā izveidotā pieeja būs ieguldījums sociālās aprūpes un rehabilitācijas, kā arī sociālo dienestu kapacitātes paaugstināšanā un nodrošinās pamatu turpmākai kvalitātes vadības sistēmu ieviešanai.

Project results: Projekta mērķis ir sasniegts - ir radīta jauna pieeja sociālo pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai un pilnveidošanai, sniegta papildus izpratne par vadības funkciju, sociālo pakalpojumu kvalitātes būtību, nozīmību, to novērtēšanas un pilnveidošanas nepieciešamību un iespējām. Projekta ietvaros sagatavots apjomīgs skaidrojošs materiāls- metodika, noorganizēti 5 reģionālie semināri, iesaistītas 139 sociālo pakalpojumu sniedzējas institūcijas (plānotas - 70); reģionālajos semināros piedalījušās 285 personas (plānotas 200 personas); izstrādāta aptaujas anketa par sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu un sagatavots dalībnieku apmierinātības anketu kopsavilkums; notikušas 5 ideju laboratorijas ar dalībnieku skaitu - 120 personas (plānotais dalībnieku skaits - 100); sagatavoti 5 ideju laboratoriju darbības rezultāti un sagatavots viens rezultātu apkopojums, izstrādāta pašnovērtējuma metodika un nosacījumi sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes kontrolei. 8 sociālo pakalpojumu sniedzēji projekta ietvaros veikuši pašnovērtējumu (plānoti 4); izstrādāts baneris, kas ievietots pašvaldību un sociālo pakalpojumu sniedzēju mājaslapās un norāda saiti uz LM mājaslapu www.lm.gov.lv; sagatavota informatīva lapa "Zini savas tiesības"; izdots kalendārs ideju laboratorijās iesaistītajiem brīvprātīgajiem darbiniekiem ar ideju laboratorijās tapušām fotogrāfijām un citātiem - 100 eks.; sagatavoti 2 projekta administrēšanā iesaistīto darbinieku ziņojumi kvalitātes vadības sistēmas (KVS) grupai (prezentācijas). Izstrādāto metodiku iespējams aprobēt dažādās institūcijās, sniedzot iespēju veikt pašnovērtējumu ekspertu uzraudzībā.
Legal status of Project Promoter: Public administration authority
Region: Whole Latvia
Last change: 2011-09-21
ESF Funding: 32 285.82 EUR / 22 690.60 LVL;
  • ESF Funding: 27 442.94 EUR / 19 287.01 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 4 842.88 EUR / 3 403.60 LVL;
Total ESF spent: 32 285.81 EUR / 22 690.60 LVL;
  • ESF spent: 27 442.94 EUR / 19 287.01 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/022
Project Promoter: LR Labklājības ministrija
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 30.06.2011.
Legal address: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
Phone: 67021611
Fax: 67276445
Status: Pabeigts