Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Qu[..] > Vadības darba metodes "Vadība saskaņā ar mērķ[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Vadības darba metodes "Vadība saskaņā ar mērķiem" izstrāde - Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"

Search projects
Projekta mērķis ir nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk- Aģentūra) klientiem - bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām, nodarbinātajiem, darba devējiem (turpmāk-klienti) Aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidi atbilstoši minēto klientu vajadzībām, spējām un vēlmēm. Aģentūras darbības un attīstības stratēģijā 2008. – 2010.gadam viens no galvenajiem attīstības virzieniem ir - Izveidot efektīvu aģentūras vadības sistēmu, lai šobrīd aktuālajiem uzdevumiem un mērķiem un esošajai situācijai nodrošinātu sniegto pakalpojumu efektīvu vadību, pārraudzību un attīstību. Projekta mērķa sasniegšanai tiks izstrādāta un ieviesta vadības darba metode “Vadība saskaņā ar mērķiem”. Projekta gaitā iegūtā pieredze pie Zviedrijas Nacionālā darba tirgus pārvaldes kolēģiem, veiktās darbinieku apmācības paaugstinās Aģentūras cilvēkresursu kvalitāti. Savukārt, Aģentūras pakalpojumu mērķu un rezultatīvo rādītāju izvērtēšana, izstrāde un īstenošana atbilstoši mērķa grupu vajadzībām, pilnveidos aktīvos un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, lai nodrošinātu atbalstu katram Latvijas klientam, atbilstoši tieši viņa specifiskajām vajadzībām. Tomēr, galvenais ieguvējs no metodes ieviešanas būs Aģentūras klienti, jo pielietojot izveidoto vadības darba metodi tiks uzlabota klientu apkalpošana, nodrošināti vienoti mērķi un to sasniegšanas rādītāji visā valstī. Samazināsies kļūdas, klientu sūdzības, nekvalitatīva pakalpojumu sniegšana. Vadības darba metodi “Vadība saskaņā ar mērķiem” plānots izstrādāt un ieviest 2010.-2011.gadā.

Project results: Projekta mērķis - nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidi atbilstoši klientu vajadzībām, ir sasniegts. Projekta ietvaros izveidota NVA vadības sistēma, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu efektīvu vadību, pārraudzību un attīstību. Mērķa sasniegšanai tika veikts NVA sniegto pakalpojumu, mērķu un rezultatīvo rādītāju izvērtējums, izstrādāta un ieviesta vadības darba metode "Vadība saskaņā ar mērķiem". Projekta ietvaros sagatavots nobeiguma ziņojums par priekšlikumiem darba metodes “Vadība saskaņā ar mērķiem” izvērtējumam un pilnveidei (uz 58 lp.); apmācīti 207 darbinieki no 25 NVA filiālēm, izstrādāts iekšējais normatīvais akts un apstiprināts kvalitātes vadības sistēmas process. Komandējumā Zviedrijā iegūta pieredze par Zviedrijas Nacionālās darba tirgus pārvaldes darba organizāciju, tai skaitā - vadības darba metodes izmantošanu, bezdarbniekiem sniegtajiem pakalpojumiem un īpaši atbalstāmajām mērķa grupām. Vadības darba metode „Vadība saskaņā ar mērķiem” ir integrēta kopējā NVA Kvalitātes rokasgrāmatā, ieviestā metode sniedza būtisku ieguldījumu NVA filiāļu vienotas izpratns par mērķiem veidošanu, kā arī nodrošināja viegli pieejamu un salīdzināmu informāciju par NVA filiāļu darba rezultātiem. Informācija par projektu publicēta NVA mājaslapā www.nva.gov.lv.
Legal status of Project Promoter: Valsts aģentūra
Region: Whole Latvia
Last change: 2011-10-31
ESF Funding: 32 766.29 EUR / 23 028.28 LVL;
  • ESF Funding: 27 851.35 EUR / 19 574.04 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 4 914.94 EUR / 3 454.24 LVL;
Total ESF spent: 32 766.29 EUR / 23 028.28 LVL;
  • ESF spent: 27 851.35 EUR / 19 574.04 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/026
Project Promoter: Nodarbinātības valsts aģentūra
Start date of project: 01.08.2010.
Project finish date: 31.07.2011.
Legal address: Krišjāņa Valdemāra iela 38k-1, Rīga, LV-1010
Phone: 67021711
Fax: 67021806
Status: Pabeigts