Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Projekts paredz izstrādāt un ieviest vienotus bērnu nometņu organizēšanas, darbības, pārraudzības un publiskās informācijas pieejamības nosacījumus (aktivitātes- vadlīniju izstrāde, informācijas aprites sistēmas izstrāde un ieviešana, metodikas pilnveide, mājas lapas pielikuma izstrāde, 7 apmācību semināri - 350 dalībniekiem) Latvijā valsts tiešās pārvaldes iestādēs un to struktūrvienībās. Projekta mērķa grupas- Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests un struktūrvienības, Veselības inspekcija un struktūrvienības, Pārtikas un veterinārais dienests un struktūrvienības, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, pilsētu/ novadu pašvaldības (Latvijas Pašvaldību savienība) - turpmāk „saistītās iestādes”. Projekta īstenošanā iesaistītās puses: projekta iesniedzējs IZM Valsts izglītības satura centrs- turpmāk VISC. Projekta norises vieta un laiks: projekts tiks ieviests no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim. Ieviešanas vieta – visa Latvija. Apmācību semināru norises vietas saistīto iestāžu darbiniekiem- Rīga, Daugavpils, Kuldīga, Valmiera, Jelgava, Rēzekne, Madona.

Projekta rezultāti: Projektā tika izstrādāti un ieviesti vienoti bērnu nometņu organizēšanas, darbības, pārraudzības un publiskās informācijas pieejamības nosacījumi Latvijā valsts tiešās pārvaldes iestādēm un to struktūrvienībām. Lai to sasniegtu projekta īstenotājs izstrādāja vienotas vadlīnijas bērnu nometņu organizēšanai, izveidoja mājas lapu www.nometnes,gov.lv, izstrādāja metodiku bērnu nometņu vadītājiem un noorgnizēja 7 seminārus 256 dalībniekiem. Projekta ietvaros tika apmācīta projekta netiešā mērķauditorija - 240 bērnu nometņu vadītāji, kuri saņēma arī projekta ietvaros izstrādāto CD formātā metodiku par bērnu nometņu orgazinēšanu un vadīšanu. Projekta ietvaros iesaistītā tiešā mērķa grupa bija saistītās valsts tiešās pārvaldes iestādes: Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestā - 10 Rīgas struktūrvienības, 26 - republikas struktūrvienības, Veselības inspekcijā un tās filiālēs, Pārtikas un veterinārajā dienestā – 11 teritoriālās struktūrvienības, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā - 5 struktūrvienības, 9 - pilsētu pašvaldības un 109 novadu pašvaldībās- (Latvijas Pašvaldību savienība). Projekta ietvaros izstrādātas vadlīnijas un metodika ir pieejama mājas lapā www.nometnes.gov.lv. Šī mājas lapa nodrošina netikai aktuālāko informāciju par bērnu nometņu organizēšanu, bet arī nodrošina vienotu pieeju to organizēšanai, kas ir uzskatāms par visnozīmīgāko rezultātu šajā projektā.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-12-08
Projekta kopējais finansējums: 33 943.49 EUR / 23 855.62 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 28 851.96 EUR / 20 277.27 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 5 091.53 EUR / 3 578.35 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 943.50 EUR / 23 855.63 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 28 851.96 EUR / 20 277.27 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/031
Projekta īstenotājs: Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs
Uzsākšanas datums: 01.10.2010.
Pabeigšanas datums: 30.09.2011.
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Telefons: 67216500
Fakss: 67223801
Statuss: Pabeigts