esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadības sistēmas elementu izstrāde, prasību sagatavošana to ieviešanai Valsts vides dienestā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Поиск проектов
Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas nepieciešamību VVD pamato šādi politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti - Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes, Nacionālais vides politikas plāns (2004-2008), Vides ministrijas darbības stratēģija 2007. – 2009. gadam, Valdības deklarācija, Vides aizsardzības likums, Latvijas ratificētie starptautiskie līgumi, atbilstoši augstāk minētajiem normatīvajiem aktiem izdotie Ministru kabineta noteikumi. Īstenojot projektu un optimizējot dokumentu aprites procesu VVD, tiks nodrošināta iestādes iekšējā darba procesa uzlabošana, kas atvieglos ikviena darbinieka ikdienas darbu, novērsīs riskus, kas saistīti ar dokumentu aprites procesu, nodrošinot, ka visās VVD struktūrvienībās (t.sk. reģionālajās) dokumentu aprite notiek saskaņā ar vienotiem principiem. Būtiski arī būtu izsvērt to, ka īstenojot vienotu un efektīvu dokumentu aprites procesu, būtiski uzlabosies informācijas apmaiņas ātrums VVD, kas sekmēs iestādes kopējā darba procesa efektivitāti. Īstenojot projektu, tiks būtiski paātrināts VVD klientu apkalpošanas process un samazināts administratīvais slogs, līdz ar to ieguvēji būs visi VVD pakalpojumu saņēmēji (juridiskās un fiziskās personas), uzlabojoties sniegto pakalpojumu kvalitātei un pakalpojumu sniegšanas ātrumam. Pastarpināti ieguvēji būs visi Latvijas republikas iedzīvotāji, VVD nodrošinot efektīvāku vides aizsardzību un līdzsvarotu dabas resursu izmantošanu.

Результаты проекта: Īstenojot projektu, tika optimizēts dokumentu aprites process Valsts vides dienestā (VVD),nodrošināta iestādes iekšējā darba procesa uzlabošana, kas atvieglo ikviena darbinieka ikdienas darbu, novērš riskus, kas saistīti ar dokumentu aprites procesu, nodrošinot, ka visās VVD struktūrvienībās (t.sk. reģionālajās) dokumentu aprite notiek saskaņā ar vienotiem principiem. Projekta īstenošanas rezultātā tika izstrādāts ziņojums par dokumentu aprites procesu Valsts vides dienestā un tā reģionālajās iestādēs, apraksts par jaunas dokumentu aprites procesu un prasību specifikācija elektroniskai dokumentu aprites sistēmai. Izstrādātā specifikācija elektroniskai dokumentu aprites sistēmai noslēdz 1.posmu iespējai uzlabot elektronisko pakalpojumu pieejamību VVD. Informācija par projektu un baneris tika ievietots mājaslapā www.vvd.gov.lv. Projekta rezultātā ir samazināts administratīvais slogs, līdz ar to ieguvēji ir visi VVD pakalpojumu saņēmēji. Pastarpināti ieguvēji ir visi Latvijas republikas iedzīvotāji, nodrošinot efektīvāku vides aizsardzību un līdzsvarotu dabas resursu izmantošanu.
Правовой статус получателя: valsts pārvaldes iestāde
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2010-02-23
ESF финансирование: 13 110.74 EUR / 9 214.28 LVL;
  • ESF финансирование: 11 144.13 EUR / 7 832.14 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 966.61 EUR / 1 382.14 LVL;
ESF награждено: 13 110.74 EUR / 9 214.28 LVL;
  • ESF награждено: 11 144.13 EUR / 7 832.14 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/029
Исполнитель проекта: Valsts vides dienests
Дата начала проекта: 15.10.2009.
Дата окончания проекта: 20.04.2010.
Юридический адрес: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tелефон: 67 084 287
Факс: 67 084 212
Cтатус: проект осуществлён