eea-norway


Biedrības Pasaku māja „Undīne” – zaļais ordenis pamatdarbības nodrošinājums

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Noslēgt motivācijas programmas „Personības vērtība vietējās kopienas attīstībā” izstrādi un realizāciju;
- Realizēt apmācības un informatīvās aktivitātes Aizkraukles rajona Seces pagastā;
- Nodrošināt bezmaksas pasākumu un radošo darbnīcu norisi no alkohola un narkotikām brīvā vidē;
- Izvērtēt Zilo karogu programmas 2007. gada sezonu;
- Izvērtēt Ekotūrisma informācijas centra 2007. gada sezonu sagatavot jaunus informatīvos materiālus;
- Piedalīties visās Jūrmalas pilsētas domes sēdēs;
- Veikt vismaz 2 paplašinātās sabiedriskās apspriešanas;
- Uzsākt projekta „Ne-lauksaimnieciskās darbības laboratorijas izveidošana Seces pagastā” realizācijas priekšdarbus;
- Sagatavot 3 projektu pieteikumus Eiropas Sociālajam fondam, 2 pieteikumus Vides Aizsardzības fonda administrācijai, 1 pieteikumu Kopienu iniciatīvu fondam.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 15 pasākumi (koncerti, lekcijas, svētku svinēšana, darbnīcas) Jūrmalas iedzīvotājiem no soc. riska grupām. (kopā ~600 dalībnieki);
- Iedzīvotājiem, kas cietuši no atkarības vielu lietošanas, visu gadu 4 reizes nedēļā piedāvātas dažādas radošas darbnīcas - stikla apgleznošana, ādas apstrāde, glezniecība, floristika (~50 cilvēki nedēļā);
- Ekotūrisma informācijas centrā uzņemti ~300 apmeklētāji, sniegtas 24 konsultācijas;
- Izstrādāti un izplatīti 3 jauni informatīvi tūrisma maršrutu materiāli (izplatīti 400 eks.);
- Sagatavoti 6 jaunu projektu pieteikumi;
- Veikta Zilo Karogu programmas 2007.g. sezonas izvērtēšana un Jūrmalas domei iesniegti ieteikumi kvalitātes pilnveidošanai, dalība 10 Jūrmalas domes sēdēs, noorganizētas 2 detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,12. Vides aizsardzība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 7431.95 LVL / 10 574.71 EUR
Izlietotais grants: 6466.72 LVL / 9 201.31 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./2-1/05
Projekta īstenotājs: Pasaku māja "Undīne"- Zaļais ordenis
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
WWW adrese: http://www.undine.lv
Statuss: Pabeigts