eea-norway


Biedrības Pasaku māja „Undīne” – zaļais ordenis pamatdarbības nodrošinājums

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Nodrošināt Zilo karogu programmas 2009. gada sezonas uzraudzību un izvērtēšanu;
- Nodrošināt Ekotūrisma informācijas centra 2009. gada sezonas darbību un izvērtēšanu;
- Nodrošināt līdzdalību visās Jūrmalas pilsētas domes sēdēs;
- Nodrošināt līdzdalību aktuālākajās sabiedriskajās apspriešanās;
- Sagatavot 1 realizēta projekta noslēguma ziņojumu, nodrošināt 2 apstiprinātu projektu un 1 mērķprogrammas īstenošanu, sagatavot vismaz 1 projekta pieteikumu Eiropas Sociālajam fondam, 2 pieteikumus Vides Aizsardzības fonda administrācijai, 2 pieteikumus LEADER + tipa aktivitātēm;
- Nodrošināt 2008. gada darba programmas laikā apmācīto organizācijas biedru aktīvu darbību projektu izstrādē un ieviešanā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Veikta Zilo Karogu programmas 2009.g. sezonas izvērtēšana, noorganizēts 1 seminārs par pludmales apsaimniekošanu;
- Dalība 25 Jūrmalas domes sēdēs,
- Īstenotas 3 sabiedriskās apspriešanas: Dubultu transporta mezgla rekonstrukcijai un Jūrmalas pilsētas Kultūras un Tūrisma stratēģijai;
- Noorganizēti 56 pasākumi (lekcijas, tematiskie pasākumi, dzejas lasīšana u.c.) Jūrmalas iedzīvotājiem no sociālā riska grupām (katrā pasākumā no 20 līdz 80 dalībniekiem);
- Nodrošināta Ekotūrisma informācijas centra 2009. gada sezonas norise, pavairoti pieprasītākie materiāli, izstrādāti un pavairoti jauni materiāli;
- Nodrošināta 3 apstiprinātu projektu realizācija, sagatavoti 6 jaunu projektu pieteikumi;
- Informācija par visām projekta aktualitātēm ievietota organizācijas mājaslapā – www.undine.lv (vairāk kā 26 000 apmeklētāju 2 gadu laikā);
- Apzināti iespējamie sadarbības partneri kopīgu projektu sagatavošanai Baltijā, Somijā, Apvienotajā Karalistē, Norvēģijā. Produktīvāka sadarbība ir izveidojusies ar sadarbības partneriem Skotijā – Glāzgovas universitāti.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,12. Vides aizsardzība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 22295.85 LVL / 31 724.14 EUR
Izlietotais grants: 19876.70 LVL / 28 282.00 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./2-1/05-2009
Projekta īstenotājs: Pasaku māja "Undīne"- Zaļais ordenis
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.undine.lv
Statuss: Pabeigts