eea-norway


Dzimumu līdztiesības veicināšana ekonomikas un sociālajā vidē, attīstot nevalstisko organizāciju darbību Latvijā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus

Apraksts

Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Stiprināt un attīstīt vietējās iniciatīvu grupas un to biedrību reģistrāciju Rīgā un it īpaši Latgales un Kurzemes reģionos, kur nepieciešams būtisks saturiskais atbalsts, 2009.gadā veicinot jaunu 7 organizāciju reģistrāciju un stiprinot esošās 54 organizācijas;
- Sniegt metodisku atbalstu jaunu finansēšanas avotu piesaistē vietējām iniciatīvām, tai skaitā, sadarbības projektus ar ārvalstu finansētājiem un sabiedriskajām organizācijām;
- Veidot kvalitatīvu biedrību un lēmumu pieņēmēju (valsts un pašvaldības) dialogu par publisko funkciju izpildi un sabiedrības iesaisti integrācijas un demokrātijas procesos, 2009.gadā būtiski uzlabojot dialogu pašvaldību vēlēšanu pamatā;
- Attīstīt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos, īpaši sniedzot atbalstu jauniešiem, kas ierodas no lauku reģioniem studēt Rīgas pilsētā;
- Nodrošināt jaunu metožu pielietošanu privāto un sabiedrisko organizāciju dialogā, stiprinot privāto – publisko partnerību starp šiem partneriem.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizētas 4 Pilsoniskās sabiedrības dienas - Daugavpilī (120 dalībnieki), Ventspilī (120 dalībnieki), Rēzeknē (120 dalībnieki), Zasā (120 dalībnieki);
- noorganizēts Baltijas Ideju tirgus (29 biedrību un organizāciju pārstāvji);
- noorganizētspubliskās-privātās partnerības pasākums „Talants Talantam”, kurā piedalījās 12 bērni no mazturīgām ģimenēm no visas Latvijas;
- izstrādāts 1 ārvalstu mentoru sadarbības iespēju pētījums;
- noorganizēts studentu iniciatīvu atbalsta seminārs (99 dalībnieki);
- sniegtas 30 konsultācijas biedrībām par finanšu resursu piesaisti;
- notikusi tikšanās ar Saeimas pārstāvjiem;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta biedrības mājas lapā www.lbwa.lv, 11 publikācijas masu medijos).

Detalizēta informācija

Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 23096.17 LVL / 32 862.89 EUR
Izlietotais grants: 20281.13 LVL / 28 857.45 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-10/05-2009
Projekta īstenotājs: Lietišķo sieviešu apvienība
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.lbwa.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli