eea-norway


Biedrības "Latvijas Lauku forums" darbības atbalsts

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2004-2009)

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- mērķtiecīgi turpināt uzsākto darbu pie pastāvīgas rīcībspējīgas organizācijas izveides, kura nacionālā mērogā rosina un veicina Latvijas lauku pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanā, kā arī darbojas LLF izstrādātajās interešu aizstāvības jomās;
- Ietekmēt lauku attīstībai būtisku lēmumu pieņemšanu;
- Sekmēt lauku nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitāti;
- Veidot izpratni par lauku attīstību.

Результаты проекта: Apakšprojekta ietvaros sasniegti šādi rezultāti:
- Noorganizētas 4 reģionālās konferences par tēmu „Eiropas gads pret sociālo atstumtību un nabadzību”;
- Noorganizēta Urban Rural Mission vizīte Latvijā;
- Uzsākta Latvijas Lauku Jaunatnes foruma izveide;
- Izstrādāti 4 projekti, no kuriem 3 apstiprināti, izstrādāts un apstiprināts PREPARE network projekts nākamajiem 3 gadiem, uzsākts Vietējās identitātes pilotprojekts;
- Dalība NVO, MK memoranda padomes un Vides Konsultatīvās padomes sēdēs, 4 ministriju darba grupās, Lauku attīstības programmas ieviešanas uzraudzībā, diskusijā Eiromājā par Kopīgo Lauksaimniecības politiku un jaunā valsts līdzdalības modeļa izstrādē;
- Dalība 37 vietējos citu organizāciju rīkotajos pasākumos un 8 dažāda līmeņa starptautiskos pasākumos;
- Dalība starptautiskā programmā „Rural Animators Gruntwig”;
- Darbība 4 starptautiskās organizācijās;
- Izveidota sadarbība ar FARNET – Eiropas Zivsaimniecības grupu tīkla koordinējošo organizāciju;
- Piesaistīti 5 biedri un 2 brīvprātīgie;
- Uzturēta un pilnveidota biedrības mājas lapa http://llf.partneribas.lv/;
- Izgatavotas 500 vizītkartes un 50 T-krekli.
Приоритет: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 30000.00 LVL / 42 686.15 EUR
Использованный грант: 21600.00 LVL / 30 734.03 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF1.2./1-15/06-2010
Исполнитель проекта: Latvijas Lauku forums
Дата начала проекта: 01.01.2010.
Дата окончания проекта: 28.02.2011.
www: http://www.llf.partneribas.lv
Cтатус: проект осуществлён