eea-norway


Kopienu filantropijas attīstība Ziemeļkurzemē 2008. -2011.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- attīstīt iedzīvotāju un to grupu līdzdalību savas apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā, tai skaitā iesaistot jauniešus;
- sekmēt labdarības tradīciju nostiprināšanos lauku apvidos, konkrēti – Talsu rajonā,
- veicināt kopienu filantropijai atbalstošu vidi un attieksmi vietējā līmenī un nacionālā līmenī,
- nodot Talsu novadā uzkrāto pieredzi iedzīvotāju līdzdalībā un kopienu filantropijas attīstīšanā citu Latvijas novadu interesentiem.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Piesaistīti ziedojumi LVL 11400,86 naudā un mantiskie ziedojumi LVL 10425,57 vērtībā;
- Īstenota Projektu programma, kurā saņemti 8 projektu pieteikumi, atbalstīti 4 vietējo sabiedrības grupu/NVO projekti;
- Īstenota Talsu novada Stipendiātu programma, piešķirtas 4 stipendijas mūzikā un mākslā, 1stipendija augstākās izglītības ieguvei, nodibināta jauna stipendija – Talsu novada stipendija sportā, piešķirot 4 stipendijas;
- Organizēts Talsu novada III. Iedzīvotāju forums (186 dalībnieki, 9 darba grupas: ekonomika, vide, mājoklis, izglītība, sociālā joma, transports, tehniskā infrastruktūra, kultūra, aktīvs dzīvesveids, novada tēls un sadarbība);
- Noorganizēti mērķa projekti "Būt līdzās", "Palīdzi ģimenei", "Brīvpusdienas skolēniem", "Mana vasaras grāmata", "Labo lietu lāde";
- Noorganizēta labdarības akcija "Brīnumam tici", kurā sagādāti svētki 1030 bērniem Talsu novadā no trūcīgām ģimenēm, bērniem ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
- Veikti publicitātes pasākumi (47 publikācijas dažādos masu medijos, informācija publicēta mājas lapās www.tnf.lv, sagatavoti 9 TV sižeti).
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 33137.65 LVL / 47 150.63 EUR
Izlietotais grants: 23858.11 LVL / 33 947.03 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./2-2/08-2010
Projekta īstenotājs: Talsu novada fonds
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 28.02.2011.
WWW adrese: http://www.tnf.lv
Statuss: Pabeigts