eea-norway


Finansiālais atbalsts biedrības "Latgales Studentu centrs" 01.04.2008. - 31.03.2011. darbības programmas realizācijai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- koordinēt projektus, kas veicina Latgales novada kultūrvides, ekonomiskās un sociālās vides attīstību, izstrādi un realizāciju;
- piesaistīt organizācijai jaunus biedrus un veicināt tās atpazīstamību sabiedrības vidū;
- palīdzēt apgūt un nodot saviem biedriem jaunas zināšanas par nevalstisko organizāciju darbību (turpmāk tekstā – NVO), aktīvi iesaistīt savus biedrus LgSC aktivitātēs un sadarbības realizācijā ar citām NVO;
- nostiprināt organizācijas darbību ar stabilu finansējumu.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti vairāki pasākumi, kas veicina Latgales kultūras attīstību - nometne Latgales jauniešiem (23 dalībnieki), muzikāli literārs pasākums, 3 latgaliešu mūsdienu autoru literārie lasījumi (200 dalībnieki), Latgales diena Brīvdabas muzejā (300 dalībnieki) un 2 tradicionāli kultūras tradīciju saglabāšanas un popularizēšanas pasākumi (125 dalībnieki).
- Organizētas dažādas aktivitātes Latgales novada kultūrvides, ekonomiskās un sociālās vides attīstībai – koncerti, nometne, dzejas diska izdošana, lekciju un semināru cikls par latgaliešu valodu, izveidota mūsdienu latgaliešu dzejas antoloģija;
- Uzturēta interneta avīze "Latgalīšu Kulturys Gazeta" www.lakuga.lv (reģistrēti 22943 unikāli lapas apmeklējumi);
- Izveidoti 3 biroji Rīgā, Rēzeknē un Daugavpilī;
- Iegūts sabiedriskā labuma statuss, ziedojumos piesaistīti LVL 2919,63, uzņemti 5 jauni biedri;
- Veikti publicitātes pasākumi (5 publikācijas laikrakstos, informācija ievietota mājas lapās www.lakuga.lv, www.studentnet.lv, www.munidraugi.lv, 2 publikācijas portālā www.diena.lv un 1 publikācija www.saimnieks.lv);
- Sadarbība ar Minskas Etnogrāfisko studentu biedrību (dalība nometnē un pieredzes apmaiņa, 12 dalībnieki).
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 20006.24 LVL / 28 466.31 EUR
Izlietotais grants: 16885.30 LVL / 24 025.62 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./2-28/09-2008
Projekta īstenotājs: Latgolys studentu centrs
Uzsākšanas datums: 29.04.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.lakuga.lv/lgsc
Statuss: Pabeigts