eea-norway


Izglītības biedrības “Imanta” pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas darbības programma

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Vairot sociālo kapitālu, attīstot sadarbību starp dažādām iedzīvotāju grupām un paaugstinot to izglītības un kultūras līmeni Izglītības biedrības “Imanta” darbības aptverošajā teritorijā;
- Vecināt izglītības biedrības “Imanta” un iedzīvotāju pārstāvju līdzdalību, kas paaugstinātu to informētības līmeni par vietējās pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesu;
- Attīstīt izglītības biedrības “Imanta” ilgtspējīgas darbības vidi, piesaistot cilvēku un finanšu resursus.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizēti 2 pasākumi personību attīstoša apmācību cikla ietvaros (22 un 54 dalībnieki), noorganizēts 1 seminārs par prezentēšanas un vadības prasmēm (18 dalībnieki), 1 darbiniekam nodrošināti angļu valodas kursi;
- Teātra grupa (20 dalībnieki) iestudējusi 1 izrādi un devusies 2 viesizrādēs;
- noorganizēts 1 latviešu gadskārtu (Ziemassvētku) pasākums (43 dalībnieki);
- nodrošināta biedrības bibliotēkas darbība (60 apmeklētāji);
- izstrādāts un iesniegts 1 projekta pieteikums;
- īstenota sadarbība ar vairākām Vidzemes lauku NVO un Limbažu novada domi;
- veikti publicitātes pasākumi (vietējā presē ievietoti 3 sludinājumi, 4 apraksti, 1 īsziņa; mājas lapā www.limbazi.lv ievietotas 3 īsziņas; ziņu aģentūrā LETA 1 reizi ievietota informācija par projekta aktivitātēm; dalība 1 novada avīzes numura veidošanā).
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 7825.65 LVL / 11 134.90 EUR
Izlietotais grants: 7006.97 LVL / 9 970.02 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF1.4./2-7/04-2009
Projekta īstenotājs: Izglītības biedrība "Imanta"
Uzsākšanas datums: 10.09.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
Statuss: Pabeigts