eea-norway


Atbalsts Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „HARITAS” darbībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Veicināt ekonomiskos un sociālās integrācijas procesus reģionā, piedāvājot kvalitatīvus kultūras produktus un iesaistīšanos procesos, ieviest sociālos kultūras projektus;
- Nodrošināt informācijas apriti sabiedrībā, sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, veidojot mājas lapu un citus informatīvus materiālus, veicinot sabiedrības izpratni un iesaistīšanos NVO darbībā un pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā;
- Veicināt kultūras jomas organizāciju sadarbību reģionālā un Baltijas līmenī, paplašinot kultūras organizāciju sadarbības tīklu „Eiropas kultūras identitātes” un sagatavojot informatīvu platformu – organizāciju sadarbības iespēju datubāzi;
- Gatavot un ieviest sociālos un sociālekonomiskos kultūras projektus un starpnozaru sadarbības projektus;
- Konsultēt organizācijas biedrus un sadarbības partnerus par finanšu piesaistes iespējām, projektu sagatavošanu un ieviešanu;
- Līdzdarboties valsts kultūrpolitikas veidošanas procesā, reizi mēnesī piedaloties Valsts Sekretāru sanāksmēs un MK un NVO sadarbības memoranda konsultatīvajā padomē.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- 4 biedrības biedri apguvuši projektu pieteikumu sagatavošanu;
- izstrādāti 10 projektu pieteikumi, kas iesniegti Valmieras pilsētas pašvaldībā, Eiropas kultūras fondā, AB.LV fondā, Valsts kultūrkapitāla fondā;
- 12 NVO sniegtas konsultācijas par publicitātes jautājumiem un projektu izstrādi, 3 interešu grupām sniegtas konsultācijas par NVO izveidi;
- organizācijas aktivitātēs iesaistīti 14 brīvprātīgie un 4 praktikanti;
- izveidota organizācijas mājas lapa www.haritas.lv latviešu un angļu valodā;
- izveidots informatīvs buklets latviešu valodā par organizāciju (570 eks.);
- iegādāts portatīvais dators;
- biedrības pārstāvji piedalījušies 2 Memoranda padomes sēdēs, sekojuši līdzi Valsts sekretāru sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem;
- nodrošināta informācijas aprite sabiedrībā: izveidotas 4 NVO lapas laikrakstā "Liesma", 3 raidījumi "Runā NVO" Vidzemes TV (1 st.), informācija ievietota arī portālos: www.vtv.lv, www.valmiera24.lv, www.cesis24.lv, www.limbazi24.lv, www.valka24.lv, www.haritas.lv.
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 11378.10 LVL / 16 189.58 EUR
Izlietotais grants: 7942.49 LVL / 11 301.15 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF1.4./2-23/05
Projekta īstenotājs: Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "HARITAS"
Uzsākšanas datums: 10.09.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
Statuss: Pabeigts