eea-norway


Spēcīgs Asistents - vairāk iespēju Tev!

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt nodibinājuma "Sabiedriskais fonds "Asistents"" institucionālo kapacitāti, iekārtojot biroja telpas, apmācot nodibinājuma valdi un biedrus, sniedzot konsultācijas, veicot pētījumu, piesaistot projektu sagatavošanas speciālistu un aktivizējot organizācijas darbību. Nodibinājuma "Sabiedriskais fonds "Asistents"" ilgtermiņa plāns paredz:
- veicināt cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vienlīdzīgas līdzdalības iespējas, kā arī iekļaušanos sabiedrībā;
- sekmēt cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu, personisko izaugsmi un sevis realizēšanu ar moderno tehnoloģiju un tehnisko palīglīdzekļu palīdzību.

Project results: Projekta ietvaros 8 biedri cēluši kapacitāti mācību kursos (projekta vadība, finanšu piesaistes mehānismi, sabiedrisko attiecību veidošana), iegādātas biroja mēbeles un tehnika (galdi, krēsli, plaukti, dators, skeneris, printeris), izveidota biedrības mājas lapa internetā http://asistents.no.lv, izstrādāta nodibinājuma attīstības stratēģija 2008.-2013.gadam, sniegtas 122 konsultācijas par valsts nepiedāvātajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, sākts pētījums "Invalīdu tiesību aizsardzība Eiropas valstīs".
Priority: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Rīga
Grant awarded: 22205.84 LVL / 31 596.06 EUR
Grant spent: 15988.20 LVL / 22 749.16 EUR
Project number: NVOF2.1./1-22/02
Project Promoter: Sabiedriskais fonds "Asistents"
Start date of project: 21.01.2008.
Project finish date: 20.01.2009.
Status: Pabeigts