eea-norway


Vides biedrības Krūzes kapacitātes paaugstināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības „Vides biedrība Krūzes” kapacitāti, apmācot darbiniekus NVO pārvaldē un nostiprinot biedrības materiāli tehnisko nodrošinājumu. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz sekmēt Latvijas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību:
- uzlabojot gan pašreizējās, gan nākamo paaudžu dzīves kvalitāti,
- nodrošinot dzīvās dabas un fiziskās vides aizsargāšanu,
- nodrošinot ekoloģiskā dzīvesveida un latvisko tradīciju popularizēšanu Latvijā un Eiropas Savienībā,
- izveidojot starptautisku bioloģiskās lauksaimniecības apmācību un pētniecības centru zemnieku sētā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 5 darbinieki cēluši kapacitāti dažādos mācību kursos (grāmatvedība, lietvedība, biznesa plānu sagatavošana, vadīšana, darbības analīze un plānošana, prezentācijas prasmes, ES struktūrfondi), veikts biroja telpu remonts, iegādātas biroja mēbeles un tehnika (krēsls, lampas, tāfele, dators, kopētājs, fotokamera), izdots buklets par biedrību, izveidota biedrības mājas lapa internetā www.ekokruzes.lv, sniegta intervija radio un presē, dalība LTV1 raidījumā "Zaļais īpašums", aktīva dalība ekoloģiskā dzīvesveida un bioloģiskās saimniekošanas popularizēšanā (dalība 9 pasākumos, novadīts 1 seminārs, uzņemtas 25 delegācijas).
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 31536.38 LVL / 44 872.23 EUR
Izlietotais grants: 27837.19 LVL / 39 608.75 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./1-9/04
Projekta īstenotājs: Vides biedrība" Krūzes"
Uzsākšanas datums: 01.10.2007.
Pabeigšanas datums: 30.09.2008.
WWW adrese: http://www.ekokruzes.lv
Statuss: Pabeigts