eea-norway


Dokumentālā kino un foto apvienības ELM MEDIA cilvēkresursu kapacitātes un materiāli - tehniskās bāzes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt nodibinājuma "Dokumentālā kino un foto apvienība "ELM MEDIA"" institucionālo kapacitāti, kas ietver atbalstu jaunu darbinieku apmācībai darba vietā, organizācijas mājas lapas uzlabošanu, jauna aprīkojuma, programmatūras iegādi un telpu remontu. Nodibinājuma "Dokumentālā kino un foto apvienība "ELM MEDIA"" darbības ilgtermiņa plāns paredz paplašināt Latvijas sabiedrībai pieejamo sociāli aktīvo audiovizuālo produktu klāstu, veidojot dokumentālās filmas, fotoizstādes un fotoalbumus par dažādiem vides aizsardzības un sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Project results: Projekta ietvaros piesaistīti 2 jauni darbinieki, kas apmācīti filmēt, apstrādāt materiālu, montēt (1 darbinieks) un sagatavot projekta pieteikumus, plānot finanses, piesaistīt finansējumu (1 darbinieks). Projekta ietvaros sagatavoti 10 projektu pieteikumi (atbalstīti 3, piesaistot finansējumu 15500 LVL), iegādāts aprīkojums (projektors, videomonitors, skaņas montāžas darba stacija, skaņas montāžas karte, programmatūra fotogrāfiju apstrādei), izveidota nodibinājuma mājas lapa www.elmmedia.lv, izdoti 300 DVD ar studijas veidotajām filmām.
Priority: 12. Vides aizsardzība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Rīga
Grant awarded: 31707.33 LVL / 45 115.47 EUR
Grant spent: 28740.00 LVL / 40 893.34 EUR
Project number: NVOF2.1./3-9/13
Project Promoter: Dokumentālā kino un foto apvienība "ELM MEDIA"
Start date of project: 01.10.2007.
Project finish date: 31.05.2008.
www: http://www.elmmedia.lv
Status: Pabeigts