eea-norway


Biedrības "Mazsalacas attīstības projekti" kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Mazsalacas attīstības projekti" institucionālo kapacitāti, kas ietver biedrības telpu izveidošanu un aprīkojuma iegādi tās darbības nodrošināšanai. Biedrības "Mazsalacas attīstības projekti" darbības ilgtermiņa mērķis ir pilsoniskas sabiedrības stiprināšana, izglītības, kultūras un veselības veicināšana Mazsalacā un tās apkārtnē, attīstot sadarbību ar vietējām pašvaldībām un citām NVO Latvijā un ārvalstīs, piedaloties NVO politikas veidošanā un piesaistot finansējumu vietējām iniciatīvām valsts mēroga un starptautiskos projektu konkursos.

Project results: Projekta ietvaros 1 darbinieks cēlis kapacitāti grāmatvedības kursos, iegādātas biroja mēbeles un biroja tehnika (2 galdi, 2 krēsli, apspriežu galds ar 6 krēsliem, 2 grāmatu plaukti, žalūzijas, 2 datori, fotokamera, projektors, dokumentu iesiešanas iekārta), veikts telpu kosmētiskais remonts, izveidota biedrības mājas lapa internetā www.biedribamap.lv, presē publicēti 2 raksti.
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība,4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,6. Pārrobežu sadarbība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Vidzeme Region
Grant awarded: 17982.35 LVL / 25 586.58 EUR
Grant spent: 15050.74 LVL / 21 415.27 EUR
Project number: NVOF2.1./3-8/14
Project Promoter: Mazsalacas attīstības projekti
Start date of project: 01.10.2007.
Project finish date: 31.01.2008.
www: http://www.biedribamap.lv
Status: Pabeigts