eea-norway


Biedrības "Vecāki Jelgavai" kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir biedrības „Vecāki Jelgavai” tehniskās un profesionālās kapacitātes stiprināšana, apmācot biedrus (apgaitas grupas dalībniekus un vadītājus), iegādājoties nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un veidojot biedrības atpazīstamību. Biedrības "Vecāki Jelgavai" darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- mācību vides izveidi ģimenei (vecākiem un bērniem kopā),
- brīvprātīgo vecāku kustību stiprināšanu,
- veselībai kaitīgo ieradumu mazināšanu pusaudžu vidū,
- sadarbības stiprināšanu starp biedrību un pašvaldības un valsts institūcijām,
- Jelgavas vecāku apvienības sekmīgās pieredzes integrēšanu citās Latvijas un ārvalstu pilsētās.

Результаты проекта: Projekta ietvaros apmācīti 9 apgaitu grupu vadītāji un 31 apgaitu dalībnieks (tēmas - pirmā palīdzība, saskarsmes un konfliktu risināšanas prasmes, pusaudžu vecumposmu raksturojums, tiesiskie aspekti). Projekta ietvaros iegādāts aprīkojums (6 velosipēdi, 4 rācijas, 4 datori, foto kamera, video kamera, projektors, biroja mēbeles), izveidota biedrības mājas lapa www.vecakijelgavai.lv, izveidota 10 min. filma par biedrības darbību, presē ievietotas 3 publikācijas, noslēgts trīspusējs sadarbības memorands ar Jelgavas pašvaldību, Valsts policiju un Tirgotāju asociāciju. Projekta laikā biedrībā pieredzes apmaiņas vizītēs bijuši interesenti no Liepājas, Rīgas, Jūrmalas, Ogres un Lietuvas.
Приоритет: 3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Zemgales reģions
Грант: 26531.15 LVL / 37 750.43 EUR
Использованный грант: 23377.18 LVL / 33 262.73 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./5-1/17
Исполнитель проекта: Vecāki Jelgavai
Дата начала проекта: 01.10.2007.
Дата окончания проекта: 29.02.2008.
Cтатус: проект осуществлён