eea-norway


Kapacitātes veicināšana biedrības "Latvijas pirts iniciatīvām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Latvijas Pirts" institucionālo kapacitāti un sakārtot pirts pakalpojumu jomas attīstībai nepieciešamos jautājumus, kas ietver pirtnieku apmācības programmas izstrādi un licencēšanu, pirtnieka darba aizsardzības instrukcijas izstrādāšanu, dažādu informatīvo materiālu izdošanu, lietotājam draudzīgas mājas lapas izveidi, kas atspoguļotu jaunumus un iespējas pirts pakalpojumu jomā, kā arī nometnes, kursu un semināru organizēšanu. Biedrības ilgtermiņa mērķi ietver:
- jaunu pirts pakalpojumu izveidošanu un attīstību,
- pirts kompleksa un pirtnieka profesijas standartu un kvalitātes prasību izstrādi, pirtnieka profesijas apmācības sistēmas izveidi,
- veselīga dzīves veida veicināšanu un sabiedrības pārliecināšanu par tā priekšrocībām.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros sagatavoti un izdoti 4 informatīvi materiāli, uzlabota un papildināta biedrības mājas lapa www.latvijaspirtis.lv, iegādāta biroja tehnika (2 portatīvie datori, serveris, printeris, fotoaparāts, iesiešanas iekārta), noorganizēta mācību nometne par veselīgu dzīvesveidu, masāžām, pēršanas niansēm, noorganizēti 2 semināri pirts īpašniekiem un interesentiem par pirts niansēm, presē ievietotas 9 publikācijas, TV pārraidīta viena reportāža.
Prioritāte: 3.1. Izglītība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 16816.66 LVL / 23 927.95 EUR
Izlietotais grants: 14849.96 LVL / 21 129.59 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./2-3/04
Projekta īstenotājs: Latvijas Pirts
Uzsākšanas datums: 05.01.2008.
Pabeigšanas datums: 15.07.2009.
WWW adrese: http://www.termorelax.com
Statuss: Pabeigts