eea-norway


Meža īpašnieku apvienības "Bārbele" kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Meža īpašnieku apvienība "Bārbele"" institucionālo kapacitāti, iegādājoties nepieciešamos pamatlīdzekļus, apgūstot to lietošanu, iekārtojot biroja telpu, izveidot biedrības meža īpašumu datu bāzi, veicot biedru mežu īpašumu robežu sakārtošanu, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas. Biedrības ilgtermiņa mērķi ietver:
- videi draudzīgas un ilgtspējīgas mežsaimniecības attīstību Latvijā,
- privāto meža īpašnieku interešu pārstāvēšanu,
- labas prakses un pieredzes apmaiņu.

Project results: Projekta ietvaros 28 biedri cēluši kapacitāti 2 semināros par meža īpašnieku mežu teritoriju sakārtošanas jautājumiem, piesaistīti 11 biedri, robežzīmes sakārtotas 23 biedriem, izremontētas un labiekārtotas telpas, iegādātas biroja mēbeles un aprīkojums (portatīvais dators, multifunkcionāla iekārta foto/video kamera, mobilais telefons, rācija, GPS iekārta un atbilstoša programmatūra meža teritoriju robežu sakārtošanai un iezīmēšanai), izveidota mājas lapa www.abmezi.lv, izveidots konsultāciju saņēmēju reģistrs, izveidota iekšējās lietošanas meža īpašumu datu bāze, informācija par projektu ievietota biedrības mājas lapā www.abmezi.lv un vietējā presē.
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zemgale Region
Grant awarded: 23349.87 LVL / 33 223.87 EUR
Grant spent: 20743.89 LVL / 29 515.90 EUR
Project number: 2007.NVOF2.2./5-7/10
Project Promoter: Meža īpašnieku apvienība "Bārbele"
Start date of project: 05.01.2008.
Project finish date: 15.03.2009.
www: http://www.mezaipasnieki.lv
Status: Pabeigts