eea-norway


Biedrības "jauniešu brīvdienu centrs" kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Jauniešu brīvdienu centrs" institucionālo kapacitāti, noorganizējot pieredzes apmaiņas pasākumus, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi un veicot sabiedrības informēšanu. Biedrības ilgtermiņa mērķis paredz veicināt Bebrenes pagasta jauniešu aktīvu iesaistīšanos pagasta ilgspējīgas attīstības, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodrošināšanā.

Результаты проекта: Projekta ietvaros 70 interesentiem noorganizēts seminārs "Kā sākt?" , pasākums "Profesiju dienas", iegādāta datortehnika, biroja tehnika, biroja mēbeles, kā arī nepieciešamais inventārs, sakārtota organizācijas iekšējā normatīvā bāze, noorganizēts noslēguma pasākums (100 dalībnieki) un 2 pieredzes apmaiņas braucieni (70 dalībnieki), izdoti 300 bukleti un izgatavoti 70 krekli. Informācija par projektu ievietota interneta mājas lapās www.bebrene.lv, www.latgaleslaiks, kā arī 2 reizes laikrakstā "Latgales Laiks".
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Грант: 12657.03 LVL / 18 009.33 EUR
Использованный грант: 11074.99 LVL / 15 758.29 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF2.2./6-4/14
Исполнитель проекта: Jauniešu brīvdienu centrs
Дата начала проекта: 05.01.2008.
Дата окончания проекта: 31.12.2009.
Cтатус: проект осуществлён