Home > Sources of funding

eea-norway


Sociālās rehabilitācijas un attīstības programma "Mirjama", sievietēm, kuras drīzumā atbrīvosies no ieslodzījuma vietas

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt ieslodzīto sociālo rehabilitāciju un novērst jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz Iļģuciema cietumā esošajām sievietēm, kuras darbojas projektā,
- mācīt garīgās un kultūras vērtības, lai paaugstinātu ētiskās normas un mainītu vērtības,
- palīdzēt saskatīt sociālos resursus sabiedrībā, garīgi un psiholoģiski sagatavot šo resursu apguvei pēc soda izciešanas, lai radītu nosacījumus veiksmīgai integrācijai sabiedrībā pēc atbrīvošanas.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- ~25 ieslodzītajām sievietēm noorganizēti 8 mācību kursi - pasaules uztvere teoloģijas kontekstā, sakrālās mūzikas vēsture, kino vēsture, kultūras un mākslas pamati, lietišķās mākslas studija "R-adīšana", tēlotāja māksla, mūzika, teātris (kopā 238 stundas),
- noorganizēts mācību gada noslēguma pasākums,
- noorganizētas tikšanās ar Iļģuciema cietuma vadību, Ieslodzījumu vietu pārvaldi, Valsts Probācijas dienestu.
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,10. Tieslietas,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Imprisoned persons
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 9123.84 LVL / 12 982.05 EUR
Grant spent: 7239.99 LVL / 10 301.58 EUR
Project number: 2008.NVOF3.3./1-8/04
Project Promoter: Karitatīvās aprūpes brīvprātīgo darbinieku asociācija
Start date of project: 13.01.2009.
Project finish date: 08.12.2010.
Status: Pabeigts