Home > Sources of funding

eea-norway


Enerģiju taupoša būvniecība Latvijā

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta vispārējais mērķis ir pārveidot Latvijā pastāvošo arhitektūras projektēšanas un būvniecības praksi par enerģiju taupošu. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Izstrādāt rīcības plānu enerģiju taupošas projektēšanas un būvniecības ieviešanai Latvijā;
- Sagatavot apmācību programmu par enerģiju taupošu būvju projektēšanu un nodrošināt tās pieejamību nozares profesionāļiem;
- Veidot sabiedrības izpratni par enerģiju taupošu ēku un mājokli.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izstrādāts rīcības plāns enerģiju taupošas projektēšanas un būvniecības ieviešanai Latvijā. Plāna popularizēšanai noorganizēti diskusiju klubi 2 sesijās (Rīgā - 32 speciālisti, reģionos kopumā 152 speciālisti);
- Noorganizētas lektoru apmācības par Latvijas, Vācijas un Norvēģijas pieredzi un metodēm enerģiju taupošā projektēšanā un būvniecībā (45 dalībnieki), balstoties uz kurām izveidots interaktīvs 2 dienu apmācību kurss par enerģiju taupošu būvju projektēšanu un būvniecību (pieejams nozares profesionāļiem Latvijas Arhitektu savienības serverī ar autorizētu pieeju 56 lietotājiem). Izstrādāta kursu pasniegšanas rokasgrāmata;
- Pēc izstrādātajiem apmācību materiāliem tika organizētas profesionāļu – arhitektu un inženieru – 2 dienu apmācības (kopā apmācīti 78 speciālisti);
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (informācija ievietota projekta ieviesēja un partnera mājas lapās www.latarh.lv un http://passivehouse.lv, izdots buklets (2000 eks.), kas nodots būvvaldēm tālākai izplatīšanai, sagatavotas preses relīzes medijiem, publicēti 2 raksti drukātajos medijos un vairāki raksti – interneta ziņu un nozares portālos).
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība
Target group: Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 50380.10 LVL / 71 684.42 EUR
Grant spent: 42364.29 LVL / 60 278.95 EUR
Project number: 2009.NVOF3.4./1-27/07
Project Promoter: „Latvijas Arhitektu savienība”
Partner(s): Biedrība "Passive House Latvija"
Start date of project: 01.01.2010.
Project finish date: 31.12.2010.
www: http://www.architektura.lv
Status: Pabeigts