ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Apmācību programmu nodrošināšana komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai sociālās atstumtības pakļautajām personu grupām Riebiņu novadā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Pašvaldību iestāde
Reģioni: Latgale
Piešķirtais finansējums: 48536.38 LVL / 69 061.05 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0077
Projekta īstenotājs: Riebiņu novada dome
Uzsākšanas datums: 02.01.2007.
Pabeigšanas datums: 01.06.2008.
Juridiskā adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326
Telefons: 5324376
Fakss: 5324375
Statuss: Pabeigts