ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


SAKOPĒJIEM BŪT! - atbalsta programma Rīgas ilgstošajiem bezdarbniekiem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Biedrība
Reģioni: Rīga
Piešķirtais finansējums: 49231.27 LVL / 70 049.79 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0105
Projekta īstenotājs: Latvijas Namu apsaimniekošanas speciālistu ģilde
Sadarbības partneris: Sieviešu tiesību institūts
Uzsākšanas datums: 01.12.2006.
Pabeigšanas datums: 30.06.2008.
Juridiskā adrese: Amatu ielā 5, Rīga, LV-1050
Telefons: 7026231, 9451337
Fakss: 7105917
Statuss: Pabeigts