ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Apmācības programma "Praktiskas uzņēmējdarbības uzsākšana" vecākiem pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, daudzbērnu ģimeņu vecākiem, jauniešiem ar zemu prasmju līmeni un ilgstošiem bezdarbniekiem Valmierā un Valmieras rajonā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģioni: Vidzeme
Piešķirtais finansējums: 49749.62 LVL / 70 787.33 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0068
Projekta īstenotājs: Minerva R.S
Sadarbības partneris: Matīšu pagasta padome
Uzsākšanas datums: 01.12.2006.
Pabeigšanas datums: 30.06.2008.
Juridiskā adrese: Garā iela 8, Valmiera, LV-4200
Telefons: 9299287
Statuss: Pabeigts