Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Noslēgti papildus līgumi Latvijas un Šveices sadar[..]

Noslēgti papildus līgumi Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros

swiss-contribution-sif_logo1
Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) informē, ka parakstīti papildus četri apakšprojektu finansēšanas līgumi, kurus finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. 2011.gada 6.oktobrī par papildus pieejamo finansējumu apstiprināti pieci apakšprojektu iesniegumi, kuri bija saņēmuši augstāko punktu skaitu un iepriekš tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ. Līdz 2011.gada 17.novembrim noslēgti līgumi ar sekojošām nevalstiskajām organizācijām:

Apakšprojekta īstenotājs

Apakšprojekta nosaukums

Biedrība „Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts””

Dodot gūtais neatņemams!

Biedrība „Bērnu un jaunatnes interešu centrs”

Prasmes ceļā uz patstāvību

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”

Mūža atvasara

Biedrība „Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule””

Uzņēmējdarbības veicināšanas skola Aglonā

Papildus apstiprināto projektu ietvaros plānotas aktivitātes bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, jauniešiem no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, senioriem, aprūpējamiem cilvēkiem, jauniešiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

Grantu shēmas ietvaros kopumā atbalstīts 61 apakšprojekts. Grantu shēmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem. Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums ir 3 623 530 Šveices franku ekvivalents latos.